5 iunie 2014, ora 9:00

Biblioteca Academiei
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, Sala “Ştefan Pascu”


SIMPOZION
ANALIZĂ NUMERICĂ ŞI APROXIMARE

5 iunie 2014, ora 9:00

Ştefan COBZAŞ, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică:
Lama lui Zabrejko şi principiile fundamentale ale analizei funcţionale neliniare.

Valeriu ANISIU, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică:
Programare întreagă via baze Groebner.

Maria CRĂCIUN, Călin VAMOŞ, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”
Alexandru POP, Observatorul Astronomic:
Analiza numerică a proprietăţilor funcţiei de “self-correlation” pentru seriile de timp neechidistante.

Călin-Ioan GHEORGHIU, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Asupra diferenţierii pseudospectrale pe diferite reţele de noduri.

Costică MUSTĂŢA, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Teoreme de tip sandwich pentru funcţii radiante, cu aplicaţii la stabilitate Hyers-Ulam.

Ion PĂVĂLOIU, Emil CĂTINAŞ, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Asupra unei metode iterative de tip interpolator pentru rezolvarea ecuaţiilor neliniare.

Teodora CĂTINAŞ, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică:
Operatori de tip Bernstein pe triunghiuri cu o latură curbă.

 

5 iunie 2014, ora 13:00

 

Mira-Cristiana ANISIU, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Familiile de orbite având forma cifrei opt.

Nicolae SUCIU, Călin VAMOŞ, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Modelarea distribuţiei de probabilitate unu-dimensionale a concentraţiei în medii aleatoare.

Emil CĂTINAŞ, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Unele aspecte numerice în rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare.

Călin VAMOŞ, Maria CRĂCIUN, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Un algoritm de descompunere pe mai multe scări a seriilor de timp complexe.

Diana OTROCOL, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Ecuaţii integrale cu maxim.

Flavius PĂTRULESCU, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”:
Inegalităţi variaţionale în mecanica de contact: analiză, penalizare.

Adrian DIACONU, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică:
Asupra unei metode de tip Aitken-Steffenssen de rezolvare a ecuaţiilor neliniare.