Prizes/awards:

– I. Păvăloiu, Excellence Diploma from Romanian Academy, for remarkable achievments in mathematics (2010)

– C. Vamoş, Excellence Diploma from Romanian Academy, for remarkable achievments in mathematics (2010)

Talks at international conferences

 1. M.-C. Anisiu, Straight-line solutions in conservative systems, 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MACS 2010), (abstracts p. 13), July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia, ISBN 978-80-8122-003-6
 2. C. Mustăţa, On the extension preserving the shape of a semi-Hölder function, Second International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT), September 23-26, 2010, Cluj-Napoca.
 3. D. Otrocol, V.A. Ilea, An iterative method for a functional-differential equation with mixed type argument, International Symposium – Twenty years of mathematics in the “Lucian Blaga” University – Sibiu, 14-15 May, 2010, Sibiu, Romania.
 4. F. Pătrulescu, Steffensen type methods for approximating solutions of differential equations, Second International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT), September 23-26, 2010, Cluj-Napoca.
 5. E. Cătinaş, On some convergence conditions for Newton type iterations, Second International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT), September 23-26, 2010, Cluj-Napoca.
 6. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, Composite Newton-Steffensen method with bilateral approximations, Second International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT), September 23-26, 2010, Cluj-Napoca.

Talks at national conferences

 1. C. Mustăţa, Asupra extensiilor funcţiilor semi-Hölder, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 2. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, Metode de tip Hermite-Aitken-Steffensen, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 3. C. Vamoş, M. Crăciun, Evaluarea numerică a volatilităţii financiare, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 4. D. Otrocol, Stabilitate Ulam-Hyers pentru un sistem diferenţial cu întârziere, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 5. F. Pătrulescu, Efectul dispersiei termice asupra convecţiei libere conjugate total dezvoltate a unui nanofluid într-un canal vertical, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 6. N. Suciu, Analiza senzitivităţii modelului de transport cu ajutorul algoritmului mersului la întâmplare global, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 7. E. Cătinaş, Aspecte teoretice şi numerice în studiul metodei Newton-GMBACK, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 8. M. Crăciun, C. Vamoş, O măsură de asimetrie pentru distribuţii stabile, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 9. M.-C. Anisiu, Rezultate noi în problema inversă a dinamicii, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 10. C.-I. Gheorghiu,Metode spectrale de ordin înalt pentru probleme non-standard de valori proprii, Simpozion “Metode numerice si de aproximare”, Zilele Academice Clujene, 3-4 iunie 2010
 11. M.-C. Anisiu, Soluţii exacte pentru ecuaţii diferenţiale în mecanica cerească, A XXVI-a Conferinţă Naţională Didactica Matematicii, Cavnic, 22 mai 2010

Members of Editorial Boards of ISI journals or indexed in International Data Bases:

I. Păvăloiu Carpathian Journal (ISI journal)
C. Mustăţa Carpathian Journal (ISI journal)
N. Suciu ROMAI Journal
I. Păvăloiu Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation (Deputy Editor-in-Chief) (Journal edited under the auspices of the Romanian Academy)
C. Mustăţa Mathematica (Cluj) (Deputy Editor-in-Chief) (Journal edited under the auspices of the Romanian Academy)
E. Cătinaş Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation
C. Mustăţa Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation
I. Păvăloiu Creative Mathematics
C. Mustăţa Creative Mathematics
M. Crăciun Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation (secretary of Editorial Board)
D. Otrocol Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation (secretary of Editorial Board)
Menu