Talks at international conferences

 1. N. Suciu, C. Vamoş, S. Attinger, and P. Knabner, Global Random Walk solutions to PDF evolution equations, International Conference on Water Resources CMWR 2012, June 17-22, 2012, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
 2. M. Anisiu, Bilateral inequalities for means, 9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MACS 2012), (Abstracts, p. 15), February 9-12, 2012, Siófok, Hungary (cu V. Anisiu)
 3. D. Otrocol, On the asymptotic equivalence of a differential system with maxima, International Conference on Fixed Point Theory and Applications (10th edition of ICFPTA), July 9-15, 2012, Cluj-Napoca.
 4. M. Sofonea, M. Barboteu, A. Ramadan, F. Pătrulescu, Modelling and analysis of history-dependent contact problems, XX French-Polish Seminar of Mechanics, May 21 2012, Warsaw, Poland.
 5. F. Pătrulescu, A. Farcas, Analysis of a viscoplastic frictionless contact problem, XI-eme Colloque Franco-Roumain de Mathematiques Appliques, Bucharest, August 23-30, 2012, Bucarest.

Posters:

 1. F. Pătrulescu, A one dimensional contact problem with normal compliance and memory term, XX French-Polish Seminar of Mechanics, May 21 2012, Warsaw, Poland.
 2. V.A. Ilea, D. Otrocol, On a D.V. Ionescu’s problem for functional-differential equations of second order, International Conference on Fixed Point Theory and Applications (10th edition of ICFPTA), July 9-15, 2012, Cluj-Napoca.
 3. F. Pătrulescu, M. Barboteu, A. Ramadan, On the behavior of a the solution to a contact problem with memory term, International Conference on Fixed Point Theory and Applications (10th edition of ICFPTA), July 9-15, 2012, Cluj-Napoca.

Talks at national conferences

 1. M. Anisiu, Tipuri de soluţii în problema inversă a dinamicii, A XXVIII-a Conferinţă Naţională Didactica Matematicii, Reghin, 5 mai 2012
 2. M. Anisiu, V. Anisiu, Inegalităţi bilaterale pentru medii, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 3. C. Vamoş, N. Suciu, Modelarea numerică a propagării undelor seismice în cazul unui nucleu intern decentrat, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 4. N. Suciu, C. Vamoş, Metoda mersului la întâmplare global pentru ecuaţii de transport stocastice, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 5. C.-I. Gheorghiu, Asupra folosirii transformării Laguerre discrete în rezolvarea pseudospectrală a unor probleme de ecuaţii cu derivate parţiale, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 6. C. Mustăţa, Extensii care păstrează alura unei funcţii semi-Hölder, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 7. D. Otrocol, The properties of a solutions of a differential system with maxima, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012
 8. F. Pătrulescu, Probleme de contact cu termen memorie: modelare, analiză, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 9. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, Calculul numeric al ordinului de convergenţă al unui şir, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 10. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, Rezultate de convergenţă pentru o metodă de tip Aitken-Newton, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 11. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, Asupra unei metode de tip Aitken-Steffensen-Newton cu ordin de convergenţă 7, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 12. M. Crăciun, C. Vamoş, O metodă automată de estimare a tendinţei dintr-o serie de timp nestaţionară, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.
 13. C. Vamoş, N. Suciu, Modelarea numerică a propagării undelor seismice în cazul unui nucleu intern decentrat, Zilele Academice Clujene 2012, Simpozion “Metode numerice şi aproximare“, 23-24 mai 2012.

Members of Editorial Boards of ISI journals or indexed in International Data Bases:

I. Păvăloiu Carpathian Journal (ISI journal)
C. Mustăţa Carpathian Journal (ISI journal)
Suciu Nicolae ROMAI Journal
I. Păvăloiu Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation (Deputy Editor-in-Chief) (Journal edited under the auspices of the Romanian Academy)
C. Mustăţa Mathematica (Cluj) (Deputy Editor-in-Chief) (Journal edited under the auspices of the Romanian Academy)
E. Cătinaş Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation
C. Mustăţa Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation
I. Păvăloiu Creative Mathematics
C. Mustăţa Creative Mathematics
M. Crăciun Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation (secretary of Editorial Board)
D. Otrocol Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation (secretary of Editorial Board)
Menu