CONFERINŢE

 1. N. Suciu, C. Vamoş, Global random walk algorithm for transport in media with discontinuous dispersion coefficients, EGU General Assembly, 07-12 April 2013, Viena (Austria), Geophysical Research Abstracts Vol. 15, Vol. 15, EGU2013-12751-1, 2013 http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-12751-1.pdf
 2. N. Suciu, C. Vamoş, S. Attinger, and P. Knabner, Evolution of the concentration PDF in random environments modeled by global random walk, EGU General Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-12709-1, 2013, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-12709-1.pdf
 3. N. Suciu, Global Random Walk solutions to diffusion problems, University of Bergen, Institute of Mathematics, 09.09.2013
 4. C.I. Gheorghiu, Accurate Laguerre Collocation Solutions to Boundary Layer Type Problems, CAIM 2013, Bucuresti, september 19-22,
  http://www.romai.ro/conferintele_romai/caim2013_en.html
 5. D. Otrocol, On a functional-integral equation, via Picard operators technique, Theodor Angheluta Seminar, The Fourteenth International Conference on Applied Mathematics and Computer Science, Cluj-Napoca Romania, 29-31 August, 2013.
 6. D. Otrocol, Qualitative properties of functional differential systems, 9th International Conference on Applied Mathematics, ICAM9, Baia Mare, Romania, 25-28 September, 2013
 7. M.-C. Anisiu, M. H. Martin şi o soluţie a unei probleme de combinatorică, A XXIX-a Conferinţă Naţională Didactica Matematicii, Ibăneşti Pădure, 18 mai 2013

RAPOARTE DE INTERES PUBLIC

BREVETE/INVENŢII

ALTE REZULTATE

Membri în colectivele de redacţie ale jurnalelor ISI sau incluse în baze internaţionale de date şi în jurnale internaţionale

Membrii în colective de redacţie recunoscute ISI şi în colective editoriale internaţionale

 1. Păvăloiu Ion, Carpathian Journal (jurnal cotat ISI)
 2. Mustăţa Costică, Carpathian Journal (jurnal cotat ISI)
 3. Păvăloiu Ion, Research on Numerical Methods of Analysis and Optimization (Chişinău)

Membrii în colective de redacţie recunoscute naţional

 1. Păvăloiu Ion, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation (Redactor-şef adjunct)
 2. Mustăţa Costică, Mathematica (Cluj) (Redactor-şef adjunct)
 3. Suciu Nicolae, ROMAI Journal
 4. Cătinaş Emil, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation
 5. Mustăţa Costică, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation
 6. Păvăloiu Ion, Creative Mathematics (Univ. de Nord Baia Mare)
 7. Mustăţa Costică, Creative Mathematics (Univ. de Nord Baia Mare)
 8. Crăciun Maria, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation (secretar redacţie)
 9. Otrocol Diana, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation (secretar redacţie)

 

Menu