CONFERINŢE

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” a organizat, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Simpozionul Analiză Numerică şi Aproximare (5 iunie 2014) (http://ictp.acad.ro/ad2014.htm)

Participări la conferinţe internaţionale:

 1. Suciu, N., F. A. Radu, S. Attinger, L. Schüler, C. Vamos and P. Knabner, A Fokker-Planck approach for probability distributions of species concentrations transported in heterogeneous media, The 6th International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering, ACOMEN 2014, 23–28 June 2014 (invited talk).
 2. Suciu, N., S. Attinger, L. Schüler, C. Vamoş and P. Knabner, Concentration PDF modeled by global random walk, XX International Conference on Computational Methods in Water Resources, Stuttgart University, June, 10–13, 2014.
 3. F. Pătrulescu, A viscoelastic contact problem with adhesion and surface memory effects, 12e Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, Lyon, 25-30 Août 2014.
 4. Suciu, N., F. A. Radu, S. Attinger, L. Schüler, C. Vamos and P. Knabner, Consistency issues in PDF methods, 10th Workshop on Mathematical Modelling of Environmental and Life Sciences Problems, October 16-19, Constanţa, Romania.
 5. Gheorghiu, C.I., On the Numerics of Allen-Cahn Type Equations, The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), September 18-21, Univ. “V. Alecsandri”, Bacău.
 6. Gheorghiu, C.I., Accurate Spectral Approximation to 1D Stiff Convection-Diffusion Problems, ROMAI Applied and Industrial Mathematics Symposium (RoAIMS 2014), June 12-15, Iasi, 2014.
 7. M.-C. Anisiu, V. Anisiu, Bilateral inequalities for harmonic, geometric and Hölder means, 10th Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MACS 2014), Cluj-Napoca, Romania, May 21-25, 2014, Abstracts, p. 3.
 8. M. Crăciun, C. Vamoş, A. Pop, Numerical Detection of Deterministic Components of Noisy Astronomical Time Series, Numerical Analysis and Approximation Theory, Babeş-Bolyai University (NAAT 2014), Cluj-Napoca, September 17-20, 2014, http://naat.math.ubbcluj.ro/
 9. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, On the convergence of an Aitken-Newton type method, Third International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT 2014), Cluj-Napoca, September 17-20, 2014, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca.
 10. A. Farcaş, F. Pătrulescu, Convergence result for a variational inequality, Third International Conference on Numerical Analysis and Approximation Theory (NAAT 2014), Cluj-Napoca, September 17-20, 2014, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca.

Conferinţe naţionale:

 1. M. Crăciun, C. Vamoş, A. Pop, Analiza numerică a proprietăţilor funcţiei de “self-correlation” pentru seriile de timp neechidistante, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.
 2. I. Păvăloiu, E. Cătinaş, Asupra unei metode iterative de tip interpolator pentru rezolvarea ecuaţiilor neliniare, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.
 3. C.I. Gheorghiu, Asupra diferenţierii pseudospectrale pe diferite reţele de noduri, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.
 4. F. Pătrulescu, Variational inequalities in contact mechanics: analysis, penalization, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.
 5. D. Otrocol, Ecuaţii integrale cu maxim, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.
 6. M. Anisiu, Lotka, Volterra şi modelul lor, A XXX-a Conferinţă Naţională Didactica Matematicii, Remeţi, Bihor, 10 mai 2014.
 7. M. Anisiu, Familii de orbite având forma cifrei opt, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.
 8. C. Mustăţa, Teoreme de tip sandwich pentru funcţii radiante, cu aplicaţii la stabilitate Hyers-Ulam, Simpozion de Analiză Numerică şi Aproximare, Zilele Academice Clujene, 5 iunie 2014, Institutul de Calcul “T. Popoviciu”, Cluj-Napoca.

RAPOARTE DE INTERES PUBLIC

BREVETE/INVENŢII

ALTE REZULTATE

Membri în colectivele de redacţie ale jurnalelor ISI sau incluse în baze internaţionale de date şi în jurnale internaţionale

Membrii în colective de redacţie recunoscute ISI şi în colective editoriale internaţionale

 1. Păvăloiu Ion, Carpathian Journal (jurnal cotat ISI)
 2. Mustăţa Costică, Carpathian Journal (jurnal cotat ISI)
 3. Păvăloiu Ion, Research on Numerical Methods of Analysis and Optimization (Chişinău)

Membrii în colective de redacţie recunoscute naţional

 1. Păvăloiu Ion, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation (Redactor-şef adjunct)
 2. Mustăţa Costică, Mathematica (Cluj) (Redactor-şef adjunct)
 3. Cătinaş Emil, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation
 4. Mustăţa Costică, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation
 5. Suciu Nicolae, ROMAI Journal
 6. Păvăloiu Ion, Creative Mathematics (Univ. de Nord Baia Mare)
 7. Mustăţa Costică, Creative Mathematics (Univ. de Nord Baia Mare)
 8. Crăciun Maria, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation (secretar redacţie)
 9. Otrocol Diana, Revue d’Analyse Numérique et de Theorie de l’Approximation (secretar redacţie)

 

Menu