CONFERINŢE

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” a organizat, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Simpozionul Analiză Numerică şi Aproximare (20 mai 2015) (http://ictp.acad.ro/)

 

Participări la conferinţe internaţionale:

 1. M-C. Anisiu, V. Anisiu, On the characterizations of partial metrics, International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications, ICNODEA Cluj-Napoca, Romania, July 14-17, 2015, Abstracts, pp. 60-61, http://www.cs.ubbcluj.ro/~icnodeacj/index.htm
 2. Gheorghiu, C.I.,From separation of variables to multiparameter eigenvalue problems, The Eighth Congress of Romanian Mathematicians, June 26-July 1st, 2015, Univ. Al I. Cuza, Iaşi http://www.math.uaic.ro/conferintele_romai/cmr2015
 3. Gheorghiu, C.I.,Stable spectral collocation algorithms for nonlinear wave equations with linear dispersion, Plenary Lecture CAIM 2015-The 23rd Conference on Applied and Industrial Mathematics, Univ. Suceava,  September 17-20, 2015; http://www.romai.ro
 4. Otrocol, Hybrid differential equations with maxima, via weakly Picard operators, International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications, July 14-17, 2015, Cluj-Napoca, Romania, http://www.cs.ubbcluj.ro/~icnodeacj/index.htm
 5. Otrocol, Qualitative properties of solutions of functional-differential with maxima, of mixed type, The Sixth International Workshop-2015, Miskolc, Hungary, 9-12 July, 2015, http://mat76.mat.uni-miskolc.hu/bvpworkshop/about
 6. Pătrulescu, A mixed variational formulation of a contact problem with adhesion, International Workshop Perpignan’s Days on Applied Mathematics, Perpignan, June 2015. http://lamps.univ-perp.fr/LAMPS/Images/programme_workshop_juin2015.pdf
 7. Pătrulescu, A fixed point method in viscoplasticity and applications, International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications, Cluj-Napoca, July 14-17, 2015. http://www.cs.ubbcluj.ro/~icnodeacj/index.htm
 8. Suciu, N., Schüler, S. Attinger, and P. Knabner, Parameterization and Monte Carlo solutions to PDF evolution equations, EGU General Assembly 2015, Vienna, April, 12–17, 2015, Poster Y35, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/posters/17323.
 9. Schüler, L., Suciu, S. Attinger, and P. Knabner, Filtered density functions for solutes transported in heterogeneous aquifers, EGU General Assembly 2015, Vienna, April, 12–17, 2015, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/orals/17279.

Participări la conferinţe naţionale:

 1. Păvăloiu, E. Cătinaş, Avantaje numerice ale monotoniei unor metode iterative (Numerical advantages of the monotony of some iterative methods), Zilele Academice, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015
 2. Mustăţa, Câteva aplicaţii ale teoremelor de extensie pentru funcţii Lipschitz (Some applications of extension theorems of Lipschitz functions), Zilele Academice, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015
 3. Cătinaş, Asupra unor aspecte numerice în rezolvarea ecuaţiei diferenţiale a flăcării (“the flame problem”) (On some numerical aspects in the solving of the flame problem), Zilele Academice, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015
 4. I. Gheorghiu, Soluţii numerice prin colocaţie Laguerre şi rezultate analitice pentru probleme la limită semiliniare pe domenii infinite (Laguerre collocation solutions vs. analytic results concerning singular semi-linear BVPs on the half line), Zilele Academice, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015
 5. C. Anisiu, Familii de orbite în problema inversă a dinamicii (Families of orbits in the inverse problem of Dynamics), Zilele Academice, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015
 6. -C. Anisiu, Yukawa – omul şi potenţialul, A XXXI-a Conferinţă Naţională Didactica Matematicii, 16 mai 2015, Turda.
 7. Crăciun, C. Vamos, A. Pop, G. Mocanu, Analiza variabilității perioadei orbitale a sistemului binar WW Cygni, Zilele Academice, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 8. Vamos, M. Crăciun, Algoritm pentru stabilirea existenței tendinței într-o serie de timp cu zgomot, Simpozion “Metode numerice și de aproximare”, Zilele Academice, Cluj-Napoca, 20 mai 2015.
 9. Pop, M. Crăciun, C. Vamoș, G. Mocanu, Deciphering the orbital period variability of WW Cygni, Symposium “International Year of Light 2015-Astronomical perspectives”, Zilele Academice, Cluj-Napoca, 21 mai 2015.
 10. Pătrulescu, Penalization methods for a variational problem in contact mechanics, Academics Days of Cluj-Napoca, Romanian Academy, Cluj-Napoca, May 20, 2015. (https://ictp.acad.ro/)

 

RAPOARTE DE INTERES PUBLIC

BREVETE/INVENŢII

ALTE REZULTATE

Membri în colectivele de redacţie ale jurnalelor ISI sau incluse în baze internaţionale de date şi în jurnale internaţionale

Membri în colective de redacţie recunoscute ISI şi în colective editoriale internaţionale

 1. Păvăloiu Ion, Carpathian Journal (jurnal cotat ISI)
 2. Mustăţa Costică, Carpathian Journal (jurnal cotat ISI)

 

Membri în colective de redacţie recunoscute naţional

 1. Cătinaş Emil, J. Numer. Anal. Approx. Theory (Redactor-şef)
 2. Păvăloiu Ion, J. Numer. Anal. Approx. Theory (Redactor-şef adjunct)
 3. Mustăţa Costică, Mathematica (Cluj) (Redactor-şef adjunct)
 4. Mustăţa Costică, J. Numer. Anal. Approx. Theory
 5. Suciu Nicolae, ROMAI Journal
 6. Păvăloiu Ion, Creative Mathematics (Univ. de Nord Baia Mare)
 7. Mustăţa Costică, Creative Mathematics (Univ. de Nord Baia Mare)
 8. Crăciun Maria, J. Numer. Anal. Approx. Theory (secretar redacţie)
 9. Otrocol Diana, J. Numer. Anal. Approx. Theory (secretar redacţie)
Menu