Browse Title Index


 
Issue Title
 
Volume 1, Number 1, 1972 Aritmetica și analiza intervalelor Abstract   PDF
Ștefan N. BERȚI
 
Volume 3, Number 2, 1974 Asupra aproximării funcțiilor cu variație mărginită de ordin superior Abstract   PDF
Luciana LUPAȘ
 
Volume 1, Number 1, 1972 Asupra evaluării numărului rădăcinilor reale ale soluțiilor ecuațiilor diferențiale liniare și omogene Abstract   PDF
Oleg ARAMĂ
 
Volume 2, Number 2, 1973 Asupra funcției lui Lagrange generalizate pentru problemele de optimizare cu restricții Abstract   PDF
Ștefan ȚIGAN
 
Volume 1, Number 2, 1972 Asupra hamiltoneității grafelor produs Abstract   PDF
Silvia TOADER
 
Volume 2, Number 2, 1973 Asupra metodei Monte-Carlo pentru calculul unor integrale simple Abstract   PDF
Carmen DARIE
 
Volume 3, Number 2, 1974 Asupra modelului lui L. Németi pentru planificarea în timp a fabricației Abstract   PDF
Petru POP
 
Volume 2, Number 2, 1973 Asupra p-centrelor absolute ale unui graf. Stabilitatea p-centrelor absolute Abstract   PDF
Ion HORVATH
 
Volume 3, Number 2, 1974 Asupra produsului olomorf de măsuri relativ invariante de grupuri topologice local compacte Abstract   PDF
Constanța MOCANU
 
Volume 3, Number 2, 1974 Asupra rezolvării aproximative a unor modele de ordonanțare a fabricației Abstract   PDF
L. NÉMETI
 
Volume 2, Number 1, 1973 Asupra rezolvării unui sistem de ecuații booleene Abstract   PDF
Ștefan N. BERȚI
 
Volume 3, Number 1, 1974 Asupra teoremei lui Korovkin Abstract   PDF
Gh. CIMOCA
 
Volume 2, Number 2, 1973 Asupra unei generalizări a noțiunii de funcție convexă Abstract   PDF
Gh. CIMOCA, Ioan ȘERB
 
Volume 1, Number 1, 1972 Asupra unei generalizări a problemei celei mai bune aproximații Abstract   PDF
Wolfgang W. BRECKNER
 
Volume 1, Number 2, 1972 Asupra unei probleme de programare neliniară fracționară Abstract   PDF
Ștefan ȚIGAN
 
Volume 3, Number 1, 1974 Asupra unei probleme extremale privind ecuațiile algebrice având toate rădăcinile reale Abstract   PDF
Constanța MOCANU
 
Volume 2, Number 2, 1973 Asupra unicității prelungirii p-seminormelor continue Abstract   PDF
Costică MUSTĂȚA
 
Volume 1, Number 1, 1972 Asupra unor formule de medie Abstract   PDF
Tiberiu POPOVICIU
 
Volume 3, Number 1, 1974 Asupra unor metode de integrare numerică Abstract   PDF
Alexandru LUPAȘ
 
Volume 2, Number 1, 1973 Asupra unor metode iterative pentru rezolvarea ecuațiilor operaționale neliniare Abstract   PDF
A. DIACONU, I. PAVALOIU
 
Volume 2, Number 1, 1973 Asupra unor spații vectoriale topologice ordonate care intervin in teoria optimizării Abstract   PDF
Wolfgang W. BRECKNER
 
Volume 2, Number 1, 1973 Asupra unor subspații cebâșeviene din spațiul normat al funcțiilor lipschitziene Abstract   PDF
Costică MUSTĂȚA
 
Volume 2, Number 1, 1973 Asupra unui operator care păstrează semnul unei funcții și al derivatelor sale Abstract   PDF
Dumitru RIPEANU
 
Volume 1, Number 1, 1972 Cercetări în domeniul planificării operative la Institutul de Calcul (I) Abstract   PDF
L. NÉMETI
 
Volume 2, Number 1, 1973 Cercetări in domeniul planificării operative la Institutul de Calcul (II), Abstract   PDF
L. NÉMETI
 
1 - 25 of 60 Items 1 2 3 > >>