Lascu Bal – Cavaler al Coroanei Romaniei pentru virtute militara