Folosirea programării liniare în unele întreprinderi industriale pentru adaptarea planurilor de producție la cererile de consum ale populației

Main Article Content

B. Bereanu
E. Trattner

Abstract

Not available.

Article Details

Section
Articles