Metoda lui Newton și rezolvarea aproximativă a sistemelor de ecuații algebrice liniare

Main Article Content

Béla Jankó

Abstract

Not available.

Article Details

Section
Articles