Despre analogul metodei lui Cebîșev și a metodei hiperbolelor tangente pentru rezolvarea aproximativă a ecuațiilor funcționale neliniare

Main Article Content

B. Janko

Abstract

Not available.

Article Details

Section
Articles