Asupra polinoamelor de cea mai bună aproximație a unei funcții pe o mulțime finită de puncte din planul complex

Main Article Content

I. Marusciac

Abstract

Not available.

Article Details

Section
Articles