Delimitarea erorii în procedeul de ordinul cinci de exactitate al lui Nyström, de integrare numerică a ecuaţiilor diferenţiale de ordiunul întîi

Main Article Content

A. Coțiu

Abstract

Not available.

Article Details

Section
Articles