Annual report 1990

Human resources (researchers)

Publications

 • G. Isac, A.B. Németh, Isotone projection cones in Hilbert spaces and the complementarity problem, Boll. Un. Mat. Ital. B (7) 4 (1990), no. 4, 773–802.
 • G. Isac, A.B. Németh, Projection methods, isotone projection cones, and the complementarity problem, J. Math. Anal. Appl. 153 (1990), no. 1, 258–275.
 • G. Isac, A.B. Németh, Every generating isotone projection cone is latticial and correct, J. Math. Anal. Appl. 147 (1990), no. 1, 53–62.
 • V. Miheşan, On the Levinson-Popoviciu inequality, Bul. Ştiinţ. Inst. Politehn. Cluj-Napoca Ser. Mat. Mec. Apl. Construc. Maş. 33 (1990), 129–132 (Romanian).
 • V. Miheșan, Identități combinatorice pentru termeni ai șirurilor Fibonacci și Lucas, Lucrările seminarului de „Didactica matematicii”, vol. 5, 1989-1990.
 • V. Miheșan, Identități combinatorice pentru pătratul termenilor șirurilor Fibonacci și Lucas. Lucrările seminarului de „Didactica matematicii”, vol. 5, 1989-1990.

Conferences attended

 • V. Miheșan, Aproximări ale funcției și mediei logaritmice cu șiruri monotone de funcții algebrice, Conferința Națională de Matematică aplicată și Mecanică, Cluj-Napoca, 1990.
 • V. Miheșan, Asupra inegalității lui Levinson-Popoviciu, comunicare, Conferința Națională de Matematici Aplicate și Mecanică, Institutul Politehnic Cluj, 1990.
 • V. Miheșan, Interpretarea geometrică a unor inegalități pentru funcția și media logaritmică, comunicare, „Zilele Academice Clujene”, 15-20 octombrie 1990.
 • I. Păvăloiu, Error estimation in numerical solution and systems of equations (comunicată la „Zilele Academice Clujene”, 15-20 octombrie 1990).
 • C.I. Gheorghiu, Asupra stabilității curgerii unui lichid pe un plan înclinat (comunicare, „Zilele Academice Clujnene”, 15-20 octombrie 1990).
 • C.I. Gheorghiu, Aspecte ale modelării matematice în procese industrial (comunicare ”Zilele Academice Clujene”, 15-20 octombrie 1990).
 • C.I. Gheorghiu, Stabilitatea energetică a mișcării unor fluide vâscoase sub acțiunea simultană a unor gradienți de tensiune superficială și a gravitației (comunicare, Colocviul Național de Mecanica Fluidelor și Aplicațiilor ei Tehnice, Ploiești, noiembrie 1990.
 • M.C. Anisiu, Asupra soluțiilor periodice pentru ecuații diferențiale (comuncare, „Zilele Academice Clujene”, 15-20 octombrie 1990).
 • D. Brădeanu, Calculul numeric al transferului de căldură în placa plană printr/un procedeu variațional (comunicare „Zilele Academice Clujene” 15-20 octombrie 1990).

Other (editorial duties, etc.)

(to be completed)

Peer review

(to be completed)