Page under construction. Version of November 04, 2018.

Other details on the website on the Institute history, in Romanian (please use the browser translator).

The description of the system can be found in the paper M. Rossman, Masina automata de calcul cu relee electromagnetice (Romanian) [Machine automatique a calculer munie de relais electromagnetiques], Stud. Cerc. Mat. (Cluj), 13 (1962) fasc. anexa, pp. 203-210.

The digital computer MARICA was a relay prototype computer, built in 1959. The numbers were stored in the binary system, having 22 digits. The computer was working in parallel, in fixed point arithmetic, with an address; the target was to obtain 180 additions or subtractions per minute. The input of data was in the binary system, the output was in the decimal system.

In Romanian:

Calculatorul digital MARICA (Mașina Automată cu Relee a Institutului de Calcul al Academiei) a fost conceput și realizat experimental în 1959.

Numerele se reprezintau în sistem binar, prin câte 22 de cifre. Mașina era de tip paralel, cu virgulă fixă și cu o adresă; se prevedea posibilitatea realizării unei viteze de circa 180 de adunări sau scăderi pe minut. Pe lângă cele patru operatii aritmetice, masina mai executa și alte operați necesare la efectuarea automată a programelor de calcul. Introducerea datelor în mașină se facea în sistemul binar de numerație, iar iesirea în cel zecimal. La construcție au fost folosite relee electromagnetice de tip telefonic. Mașina operează cu numere binare, subunitare, reprezentate în cod invers. Codificarea inversă afectează numai numerele negative; codul invers al unui număr pozitiv se ia egal cu codul direct al acestui număr. La operația de adunare sau scădere, apare uneori necesitatea unui așanumit transfer ciclic, prin care unitatea transferată din ordinul unităților este adunată la cifra din ultimul ordin al numărului. În mașina, operația de transfer ciclic este efectuată automat de către o linie de transfer ciclic a sumatorului.