Publications

Organized conferences

Zilele Academice Clujene 1993

Attended conferences

 • I. Păvăloiu, Probleme optimale în interpolarea inversă, conferință ținută la Institutul de Matematică din Chișinău în data de 9 septembrie 1993.
 • M. Anisiu, On the photogravitational models in celestral mechanics, comunicare ținută la International Meeting on Ordinary Differential Equations and Their Applications, Firenze (Italia) septembrie 20-24, 1993.
 • C.I. Gheorghiu, Stabilitatea metodelor spectrale în rezolvarea unor problem singular perturbate, Prima conferință de matematică aplicată și industrială, Oradea, 3-5 septembrie 1993.
 • C.I. Gheorghiu, Asupra dinamicii unei picături libere, Prima conferință de matematică aplicată și industrială, Oradea 3-5 septembrie 1993.
 • C.I. Gheorghiu, Matematica aplicată – o activitate constructivă, Prima conferință de matematică aplicată și industrială, Oradea, 3-5 septembrie 1993.
 • C.I. Gheorghiu, Influiența vîscozității fluidelor asupra scurgerii Marangoni, Conferința Națională de Chimie și Ingineria Chimică, București 29-31 octombrie 1993.
 • C.I. Gheorghiu, O metodă Cebîșev-Tau pentru ecuația lui Burgers, Colocviu de mecanica-fluidelor și aplicațiile ei tehnice, Ploiești 15-16 octombrie 1993.
 • C.I. Gheorghiu, Analiza spectrală a unor problem singular perturbate, Zilele Academice Clujene, 25-30 octombrie 1993.
 • A. Mureșan, Asupra metodei multigrid algebraic, Zilele Academice Clujene 25-30 octombrie 1993.
 • I. Danciu, Tratarea numerică a ecuației integrale Voltaire prin metoda colocației, Zilele Academice Clujene, 25-30 octombrie 1993.
 • D. Brădeanu și P. Brădeanu, Metoda variațională duală pentru rezolvarea aproximativă a unor problem de transfer de căldură, Zilele Academice Clujene, 25-30 octombrie 1993.

Other (grants/contracts, editorial duties, etc).

(to be completed)

Peer review

Mathematical Reviews (MR):

ZBL:

(to be completed)