Institute annual report 1951

updates: February ?, 2024. Main version: February ?, 2024.

Human resources

Institute Head: Prof. Dr. Tiberiu Popoviciu, corresponding member of the Romanian Academy

Papers published in 1951

bearing the Institute address (Sectia de Matematica)

see also the List of papers of the Institute members and of the Institute collaborators.

 • Gh. Călugăreanu, Observări asupra normelor unui spaţiu vectorial, Bul. ştiinţ., Secţiunea de şt. mat. şi fiz., IV, 1, 1952, pp. 69-73; Comunicare prezentată de Al. Ghika, Membru corespondent al Academiei R.P.R. în şedinţa din 19 octombrie 1951.
 • Gh. Călugăreanu, Despre unele spaţii Banach şi funcţionalele lor liniare, Studii şi cerc. ştiinţ. Cluj t. 3-4, II (1951), pp. 1-5; Comunicare prezentată de Prof. T. Popoviciu, m. cores. Acad. R.P.R. în şedinţa din 19 mai 1951 a Filialei Cluj a Academiei R.P.R.
 • Gh. Călugăreanu, Despre funcţiile univalente, Lucrările sesiunii generale ştiinţ., iunie 1950, Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1951, pp. 204-209; Comunicare prezentată în şedinţa din 3 iunie 1950.
 • Gh. Călugăreanu, Despre valenţa domeniilor riemanniene, Lucrările sesiunii generale ştiinţ., iunie 1950 Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1951, pp. 195-203; Comunicare prezentată în şedinţa din 3 iunie 1950.

Membership in professional organizations

 • Tiberiu Popoviciu, SSMR member
 • ??, (to be completed)

Peer review

Members of international committees

 • (to be completed)

Members of national committees

 • (to be completed)

Members of PhD evaluation committees

 • (to be completed)

Members of PhD supervising committees

 • (to be completed)

Referee reports for peer reviewed journals:

 • (data not available)

Book reviews:

 • (data not available)

Reviews

for the two major international databases.

For Mathematical Reviews:

 • (to be completed)

For ZBL Math:

 • (to be completed)