Metode numerice eficiente, cu aplicatii pe supercalculatoare

 

METNUMEREFIC

 

Contract de cercetare in cadrul Programului de Cercetare de Excelenta al ANCS
Nr. 2-CEx06-11-96/19.09.06
septembrie 2006 – decembrie 2008

                                                                           

 

Obiective

Elaborarea de noi rezultate teoretice cu privire la diferite aspecte ale metodelor numerice (in special iterative) de rezolvare a unor probleme neliniare sau de teoria aproximarii, precum si aplicarea lor numerica la probleme concrete complexe, cu elaborararea unor subrutine performante si a unor toolbox-uri.

Tematica

  • rezolvarea numerica a problemelor neliniare cu numar foarte mare de necunoscute ce apar din discretizarea ecuatiilor diferentiale cu derivate partiale;
  • estimarea si cuantificarea riscului de contaminare intr-un mediu acvifer, cu ajutorul unei statistici semnificative de simulari realizate folosind algoritmul mersului la intamplare global (GRW-Global Random Walk); rezulatele vor fi verificate, ca dealtfel si cele precedent obtinute in aceasta directie, tot pe supercalculatoarele de la Forschungszentrum Juelich GmbH
  • construirea unui algoritm iterativ pentru determinarea ordinului optim al modelului de tip ARMA (AutoRegressive Moving Average) folosind spectrul de putere al seriilor de timp in locul functiei lor de covarianta;
  • introducerea de noi metode sau de metode combinate, de tip Steffensen si Aitken-Steffenssen, Chebyshev, pentru rezolvarea ecuatiilor neliniare, studiul convergentei lor, aplicatii la calculul valorilor/vectorilor proprii ale matricilor din probleme test (“Harwell-Boeing matrix collection”);
  • solutionarea unor probleme de optimizare;
  • probleme din teoria aproximarii;
  • aplicatii la teoria fuzzy;

Structura parteneriat
Institutul de Calcul “T. Popoviciu” (ICTP) – coordonator
Universitatea din Oradea (UO) – partener
Universitatea “Babes-Bolyai” (UBB) – partener
Universitatea de Nord Baia-Mare (UBM) – (partener)

Componenta echipei

Activitati, rezultate