Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
“Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Institutul de Calcul, Academia Română

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, Expresia restului în unele formule de derivare parţială numerică, Acad. R.P. Române, Fil. Cluj, Studii şi Cercet. Matem., 11 (1960) no. 2, 371–380 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Studii si Cercetari Matematice Cluj

Publisher Name
DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

[1] D.D. Stancu, Contribuții la derivarea parțiala numerică a funcțiilor de două și mai multe variabile. Bul. științ. Acad. R.P.R., Secția de științe matematice și fizice, VIII 4, (1956).
[2] J.F. Steffensen, Interpolation. Baltimore, 1950.
[3] Rusa

1960

Related Posts

No results found.