ACADEMIA ROMÂNÃ

Filiala Cluj-Napoca

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu”

ZILELE  ACADEMICE  CLUJENE

“Centenar G. Călugăreanu”

şi

45 de ani de la înfiinţarea institutului

“Metode numerice şi de aproximare în analiză”

21 – 22 iunie 2002

Simpozion organizat de:

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu”

în colaborare cu:

Facultatea de Matematică şi Informatică

a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

CLUJ – NAPOCA

Vineri, 21 Iunie 2002, Ora 930

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu”

str. Gh. Bilascu nr. 37

_____________________________________________________

Elena POPOVICIU
Observaţii cu privire la conceptul de alură

Mircea IVAN şi Ioan RAŞA
Inegalităţi pentru operatori liniari

Liana LUPŞA şi Gabriela CRISTESCU
Asupra unor proprietăţi de convexitate

Daniela MARIAN
Despre unele aluri în sensul definiţiei date de Elena Popoviciu

Nicolae TODOR
Matematica, informatica şi medicina

Ştefan ŢIGAN
Optimizare stochastică multicriterială

Ştefan ŢIGAN, Remus CÂMPEAN şi Horaţiu COLOSI
Metode multicriteriale în domeniul medical

Gheorghe HALIC şi E. HALIC
Extensii ale unor relaţii din analiza clasică

Vineri, 21 Iunie 2002, Ora 1200 – 1300

Sala 5 I – Amfiteatru “Tiberiu Popoviciu”

Str. Kogălniceanu nr.1

_____________________________________________________

Petru T. MOCANU
Subiect rezervat

 

Elvira BOTEZ
Subiect rezervat

Vineri, 21 Iunie 2002, Ora 1600

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu”

str. Gh. Bilascu nr. 37

_____________________________________________________

 

Dimitrie D. STANCU
Operatori liniari de aproximare

Alexandru BICA
Metode numerice pentru rezolvarea unei ecuaţii integrale cu întârziere din biomatematică

A.B. NEMETH
Cum arată subdiferenţiala unui operator convex?

Ioan DZIŢAC şi Horea OROS
Calculul numeric al punctelor fixe pentru unii operatori neliniari şi necontractanţi

Mihail URSUL
Produse tensoriale de module compacte

Crăciun IANCU, Vasile POP şi Tiberiu OPROIU
Aplicaţii ale funcţiilor spline în probleme de astronomie

Mira-Cristiana ANISIU, Valeriu ANISIU
Proprietăţi de convergenţă ale unor şiruri de operatori

Emil CĂTINAŞ şi Ion PĂVĂLOIU
Asupra unei metode iterative de ordinul 3 pentru rezolvarea sistemelor polinomiale de grad 2

Sâmbătă, 22 Iunie 2002, Ora 930

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu”

str. Gh. Bilascu nr. 37

_____________________________________________________

 

Adrian DIACONU
Asupra interpolării în spaţii liniare normate folosind noduri multiple de interpolare

Lidia KOZMA
O imagine geometrică a funcţiilor olomorfe extinse

Ştefan COBZAŞ
Cea mai bună aproximare în spaţii normate probabilistice

Costică MUSTĂŢA
Aproximare şi extensie pentru funcţii semi-Lipschitz

Ion PĂVĂLOIU
Metode de tip Aitken-Steffensen pentru funcţii nediferenţiabile

Finta ZOLTAN
Teoreme directe şi inverse pentru operatori de tip integral

Trif TIBERIU
Convexitatea funcţiei gamma în raport cu mediile Hölder

Nicolae-Adrian SECELEAN
Curbe parametrice ca atractori ai unor sisteme numărabile de funcţii iterate

Nicolae SUCIU, Călin VAMOŞ, H. VEREECKEN, VANDERBORGHT
Difuzie în câmp de vectori aleatori: aproximaţia liniară şi modelarea numerică a stării asimptotice

Călin Ioan GHEORGHIU
Analiza globală a unor sisteme dinamice neliniare de tip reacţie – difuzie

Călin VAMOŞ
Simularea numerică a investiţiilor bursiere şi evaluarea performanţei lor

Maria CRĂCIUN
Operatori de aproximare şi calcul umbral

Emil CĂTINAŞ
Condiţii afin invariante în caracterizarea convergenţei metodelor tip Newton