5 iunie 2014, ora 9:00

Biblioteca Academiei
Str. M. Kogălniceanu nr. 12-14, Sala “Ştefan Pascu”


SIMPOZION
ANALIZĂ NUMERICĂ ŞI APROXIMARE

5 iunie 2014, ora 9:00

Ştefan Cobzaş (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică):
Lema lui Zabrejko şi principiile fundamentale ale analizei funcţionale neliniare.

Valeriu Anisiu (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică):
Programare întreagă via baze Groebner.

Maria Crăciun, Călin Vamoş (ICTP)
Alexandru POP, Observatorul Astronomic:
Analiza numerică a proprietăţilor funcţiei de “self-correlation” pentru seriile de timp neechidistante.

Călin-Ioan Gheorghiu (ICTP):
Asupra diferenţierii pseudospectrale pe diferite reţele de noduri.

Costică Mustăţa (ICTP):
Teoreme de tip sandwich pentru funcţii radiante, cu aplicaţii la stabilitate Hyers-Ulam.

Ion Păvăloiu, Emil Cătinaş (ICTP):
Asupra unei metode iterative de tip interpolator pentru rezolvarea ecuaţiilor neliniare.

Teodora Cătinaş (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică):
Operatori de tip Bernstein pe triunghiuri cu o latură curbă.

 

5 iunie 2014, ora 13:00

 

Mira-Cristiana Anisiu (ICTP):
Familiile de orbite având forma cifrei opt.

Nicolae Suciu, Călin Vamoş (ICTP):
Modelarea distribuţiei de probabilitate unu-dimensionale a concentraţiei în medii aleatoare.

Emil Cătinaş (ICTP):
Unele aspecte numerice în rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare.

Călin Vamoş, Maria Crăciun (ICTP):
Un algoritm de descompunere pe mai multe scări a seriilor de timp complexe.

Diana Otrocol (ICTP):
Ecuaţii integrale cu maxim.

Flavius Pătrulescu (ICTP):
Inegalităţi variaţionale în mecanica de contact: analiză, penalizare.

Adrian Diaconu (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică):
Asupra unei metode de tip Aitken-Steffenssen de rezolvare a ecuaţiilor neliniare.