Joi, 3 Iunie 2004, Ora 1120

Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

Str. Kogălniceanu nr.12-14

 

1120-1135
Mira-Cristiana ANISIU,
Complexitate maximală pentru cuvinte şi matrice

1140-1155
Valeriu ANISIU,
Şiruri de iteraţii; evaluări asimptotice

1200-1215
ABDELLA, M. BARBOSU, J. GRAY, C. NICORICI
Modelarea matematică a alunecărilor de teren

1220-1235
Emil CĂTINAŞ
O tratare unificata a metodelor de tip Newton

1240-1255
Ioan Valeriu ŞERB
Metoda funcţiilor pondere a lui de Branges şi o inecuaţie de tip Milin pentru coeficienţii logaritmici ai funcţiilor univalente

1300-1315
Vasile MIHEŞAN
Operatori Beta  de aproximare de speţa I

1320-1335
Ştefan Mircea ŞOLTUZ
O generalizare multivocă a unui rezultat clasic din analiza matematică

Vineri, 4 Iunie 2004, Ora 900

Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

Str. Kogălniceanu nr.12-14

 

900-915
Dimitrie D. STANCU
Asupra unor operatori liniari şi pozitivi de aproximare

920-935
Vasile BERINDE
Teoreme de punct fix constructive

940-955
Ion PĂVĂLOIU
Convergenţa locală a metodelor generale de tip Steffensen

1000-1015
Nicolae POP
Rezolvarea problemelor de contact cvasistatic în 3D cu MEF şi metode iterative incrementale

1020-1035
Costică MUSTĂŢA
Asupra caracterizării elementelor de cea mai bună aproximare în spaţii cu normă asimetrică

1040-1055
Maria CRĂCIUN
Asupra unor clase de operatori de aproximare uniformă

Pauză de cafea  1055 – 1120

Vineri, 4 Iunie 2004, Ora 1120

Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

Str. Kogălniceanu nr.12-14

 

1120-1135
Radu TRÂMBIŢAŞ
Operatori combinaţi Shepard în sensul celor mai mici pătrate

1120-1135
Tiberiu TRIF
Asupra unei caracterizari a normei Lp cu ajutorul conditiei de egalitate in inegalitatea lui Hölder

1140-1155
Ovidiu POP
Generalizarea teoremei lui Voronovskaja pentru o clasă de operatori liniari şi pozitivi

1200-1215
HARDELANF, H. VEREECKEN, J. VANDERBORGHT, TURCU, C.V.L. POP, Nicolae SUCIU, Călin VAMOŞ
Obţinerea numerică a limitei Gaussiene pentru o problemă de difuzie în medii aleatoare

1220-1235
Călin VAMOŞ
Aproximarea asimptotică a soluţiei fundamentale a ecuaţiei Schrödinger

1240-1255
Adrian DIACONU
Asupra accelerării convergenţei unor procedee iterative

1300-1315
Călin Ioan GHEORGHIU
Caracterizarea spectrală a unor metode de tip element finit

Joi, 3 Iunie 2004, Ora 900

Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

Str. Kogălniceanu nr.12-14

900 -915
Elena POPOVICIU,
Teoreme de medie în teoria alurii

920-935
Ioan RAŞA
Semigrupuri aproximate prin operatori pozitivi

940-955
Ştefan ŢIGAN, I.M. STANCU-MINASIAN
Observaţii asupra unor probleme particulare de optimizare inexactă

10-1015
Dumitru Mircea IVAN
Asupra unei teoreme de medie

1020-1035
Liana LUPŞA, Dorel I. DUCA
Observatii privind punctele şa

1040-1055
Daniela MARIAN
Asupra unei probleme de amplasare minisum în reţele orientate

Pauză de cafea  1055 – 1120