Zilele Academice Clujene 2015

Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române
Simpozion “Metode numerice şi de aproximare”
20 mai, 2015, sediul institutului (str. Fântânele nr. 57 ap. 68)

ora 10:00

Şt. Cobzaş,
Principii variaţionale, puncte fixe şi completitudinea spaţiilor metrice generalizate
(Variational principles, fixed points and completeness of generalized metric spaces)

V. Anisiu,
Mulţimi cluster şi teorema lui Froda
(Cluster sets and Froda’s theorem)

A. Diaconu,
Asupra metodei coardei în spaţii liniare normate
(On the chord method in linear normed spaces)

I. Păvăloiu, E. Cătinaş,
Avantaje numerice ale monotoniei unor metode iterative
(Numerical advantages of the monotony of some iterative methods)

C. Mustăţa,
Câteva aplicaţii ale teoremelor de extensie pentru funcţii Lipschitz
(Some applications of extension theorems of Lipschitz functions)

M. Crăciun, C. Vamoș, A. Pop, G. Mocanu,
Analiza variabilității perioadei orbitale a sistemului binar WW Cygni
(Variability analysis of the orbital period of the binary system WWCygni)

12:00-12:30 Pauză de cafea

Ora 12:30

E. Cătinaş,
Asupra unor aspecte numerice în rezolvarea ecuaţiei diferenţiale a flăcării (“the flame problem”)
(On some numerical aspects in the solving of the flame problem)

C.I. Gheorghiu,
Soluţii numerice prin colocaţie Laguerre şi rezultate analitice pentru probleme la limită semiliniare pe domenii infinite
(Laguerre collocation solutions vs. analytic results concerning singular semi-linear BVPs on the half line)

M.C. Anisiu,
Familii de orbite în problema inversă a dinamicii
(Families of orbits in the inverse problem of Dynamics)

C. Vamoș, M. Crăciun,
Algoritm pentru stabilirea existenței tendinței într-o serie de timp cu zgomot
(An algorithm for establishing the trend existence in a noisy time series)

N. Suciu, C. Vamoş, S. Attinger,
Filtrări spaţiale în simularea transportului în medii aleatoare
(Coarse-grained simulations of transport in random environments)

D. Otrocol,
Aproximarea soluţiilor ecuaţiilor differenţiale neliniare cu maxim
(Approximating solutions of nonlinear differential equations with maxima)

F. Pătrulescu,
Metode de penalizare pentru o problemă variaţională din mecanica de contact
(Penalization methods for a variational problem in contact mechanics)