Annual report 1994

Human resources (researchers)

Organized conferences

Zilele Academice Clujene 1994

Attended conferences

 • I. Păvăloiu, On computational complexity in solving equations by interpolation methods (19 pag.), ”Conferința de operatori neliniari, ecuații diferențiale și teoria controlului”, Cluj-Napoca 27-30 septembrie 1994.
 • I. Păvăloiu, On computational complexity in solving equation by Steffensen – type methods (8 pag.), Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international”, Cluj-Napoca, 17-24 octombrie 1994.
 • I. Lazăr și I. Păvăloiu, Asupra eproximării valorilor proprii ale operatorilor liniari, (15 pag.), Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international”, Cluj-Napoca 17-24 octombrie 1994.
 • C. Mustăța și St. Cobzaș, Selections associated to the metric projection (11 pag.), Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” Cluj-Napoca, 17-24 octombrie 1994.
 • M.C.Anisiu, Criterii de existență a soluțiilor periodice în mecanica cerească, 4 th International Conference in Applied Mathematics and Mechanics, Th. Angheluță – Seminar, 7-12 June 1994, Cluj-Napoca.
 • M.C. Anisiu, Asupra determinării potențialului coresponzător unei orbite date, Sesiunea de comunicări dedicate aniversării a 75 de ani de la înființarea UAI, București, 28-29 septembrie 1994.
 • M.C. Anisiu, Orbite periodice în problema restrânsă a celor trei corpuri, Conferința de operatori neliniari, ecuații diferențiale și teoria controlului, Cluj-Napoca, 27-30 septembrie 1994.
 • M.C.Anisiu, Asupra modelului fotogravitațional al lui Constantin Popovici, Zilele Academice clujene, 17-29 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • C.I. Gheorghiu, On the surface tension gradient induced instability in thin liquid films, I. Asymptotic Analysis, ”Annual Scientific Conference of GAMM”, TU Braunschweig (Germania) , 4-8 aprilie 1994.
 • C.I. Gheorghiu, Some Problems of Stability in Physico-Chemical Hydrodinamics. Numerical and Asymptotic Analysis , ”8 th Conference of European Consortium for Mathematics in Industry, Univ. Kaisserslautern (Germania), 6-10 septembrie 1994.
 • C.I. Gheorghiu și S. Pop, O analiză liniară și cantitwtivă a unor problem de stabilitate hidrodinamică, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • C.I. Gheorghiu și S. Pop, Aspecte numerice în stabilitatea hidrodinamică a unor curgeri cu suprafață liniară, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • E. Cătinaș, Asupra unor metode iterative de tip Steffensen pentru o clasă de ecuații neliniare, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • I. Danciu, Tratarea numerică a ecuațiilor integrale Volterra de speța a doua prin metoda colocației discrete, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • I. Lazăr și A. Mureșan, Metode de accelerare a convergenței unei clase de șiruri, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • I. Lazăr și A. Mureșan, Asupra metodelor Newton – proiective pentru rezolvarea ecuațiilor integrale neliniare, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • I. Lazăr și M. Kohr, Analiză numerică pentru studiul mișcării obstacolelor lichide circulare în prezența gravitațiilor de tensiune superficială, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.
 • I. Lazăr, A. Mureșan, Asupra metodelor iterative pe mai multe nivele pentru ecuații integrale neliniare, Simpozionul ”Matematica clujeană în circuitul international” 17-24 octombrie 1994, Cluj-Napoca.

Other activities (grants, editorial duties, etc.)

(to be completed)

Peer review

Mathematical Reviews:

ZBL:

(to be completed)