Institute annual report 1954

updates: February ?, 2024. Main version: February ?, 2024.

Human resources

Institute Head: Prof. Dr. Tiberiu Popoviciu, corresponding member of the Romanian Academy

Papers published in 1954

Note: papers appear here either because the author was hired here, or due to the List of papers of the Institute members and of the Institute collaborators.

 • L. Bal și I. Rusu, Asupra unei grupări de variabile în vederea construirii nomogramelor comune. Studii și cercetări științifice (Cluj), seria I, tom. V, nr.3-4, pag. 45-49 (1954).
 • Bal, F. Rado, Sur les dissociations des variables aux équations à n variables, comunciare la Congresul Matematicienilor din R.P. Ungaria, 1954.
 • G. Calugareanu, Despre functiile univalente (II), Studii și cercetări științifice (Cluj), 5 (1954) no. 3-4, pp. 15-26.
 • Gh. Călugăreanu, Despre domeniile univalente, Buletin ştiinţific, Secţia de Ştiinţe Matematice şi Fizice, Tomul VII, nr.4, 1955, pp. 853-860; Comunicare prezentată în Sesiunea ştiinţifică a Filialei Cluj a Academiei R.P.R., din 18-21 decembrie 1954.
 • Călugăreanu, G.Rado, Fr. Sur un problème de propagation de la chaleur. (Romanian) Acad. Repub. Pop. Romîne. Bul. Şti. Secţ. Şti. Mat. Fiz. 6,(1954). 17–30. (Reviewer: F. G. Dressel) 35.0X
 • E. Gergely, Clasificarea suprafețelor pe baza geometriei lor intrinseci. Studii și cercetări științifice (Cluj), seria I, tom. V, nr.3-4, pag. 27-44 (1954).
 • D.V. Ionescu, Une généralisation d’une propriété intervenant dans la méthode de Runge-Kutta pour l’intégration numérique des équations différentielles. (Romanian) Acad. Repub. Pop. Romîne. Bul. Şti. Secţ. Şti. Mat. Fiz. 6, (1954). 229–241. (MR0070277)
 • E. Moldovan, Observații asupra unor procedee de interpolare generalizate. Buletin științific, secțiunea de științe matematice și fizice (Academia R.P.R.), tom. VI, nr.3, pag. 477-481 (1954).
 • T. Popoviciu, Folytonos függyények középértéktételeiröl. A Magyar Tudomanyos Académia III osztályának közle – ményeiböl, IV, nr.3, pag. 353-356 (1954).
 • T. Popoviciu, Les polynomes de S.N. Bernstein et le problème de l’interpolation. Congresul internațional al matematicienilor, Amsterdam, 1954.
 • E. Moldovan (Popoviciu), Din activitatea institutelor și colectivelor de cercetări ale Filialei Cluj a Academiei R.P.R., Studii și cercetări științifice (Cluj), 5 (1954) nos. 1-2, pp. 473-474.
 • … (to be completed)
 • D.V. Ionescu, …

Prizes, outstanding achievements

 • (to be completed)

Contracts at the Institute

 • (to be completed)

Editorial activity

 • (to be completed)

Conferences

Conferences organized by the Institute

 • (to be completed) colocviile (??)

International scientific collaborations

 • (to be completed)

Prizes, outstanding achievements

 • (to be completed)

Membership in professional organizations

 • Tiberiu Popoviciu, SSMR member
 • ??, (to be completed)

Peer review

Members of international committees

 • (to be completed)

Members of national committees

 • (to be completed)

Members of PhD evaluation committees

 • (to be completed)

Members of PhD supervising committees

 • (to be completed)

Referee reports for peer reviewed journals:

 • (data not available)

Book reviews:

 • (data not available)

Reviews

for the two major international databases.

For Mathematical Reviews:

 • (to be completed)

For ZBL Math:

 • (to be completed)