Institute annual report 1955

updates: February ?, 2024. Main version: February ?, 2024.

Human resources

Institute Head: Prof. Dr. Tiberiu Popoviciu, corresponding member of the Romanian Academy

Papers published in 1955

Note: papers appear here either because the author was hired here or due to the List of papers of the Institute members and of the Institute collaborators.

 • L. Bal și F. Radó, Două teoreme referitoare la separarea variabilelor pentru ecuațiile cu cinci variabile. Comunicările Academiei R.P.R. tom. V, nr.2, pag. 285-290 (1955).
 • L. Bal și F. Radó, Separarea variabilelor în nomografie. Comunicările Academiei R.P.R., to. V, nr.2, pag. 303-305 (1955).
 • L. Bal, Reprezentarea ecuațiilor cu 4 variabile cu ajutorul nomogramei romboidale, Lucrările consfătuirii de geometrie diferențială din 2-12-VI, 1955, 361-366, Colectiv: Rado, Gergely, Ionescu.
 • Gh. Călugăreanu, Despre domeniile univalente, Buletin ştiinţific, Secţia de Ştiinţe Matematice şi Fizice, Tomul VII, nr.4, 1955, pp. 853-860; Comunicare prezentată în Sesiunea ştiinţifică a Filialei Cluj a Academiei R.P.R., din 18-21 decembrie 1954.
 • E. Gergely, A Lobacsevszkij – Bolyai – sik egyenes sorajnak elemi geometriaja. A Lobacsevskij – Bolyai – sik könitese. A koloszvari Bolyai Tudomanayegyetem (1945-1955), pag. 15-28.
 • E. Gergely, Geometria suprafețelor convexe și legătura lor cu geometria diferențială. Lucrările consfătuirii de geometrie difernțială din 9-12 iunie 1955, Academia R.P.R., pag. 69-87 (1955).
 • E. Gergely, Clasificarea suprafețelor bazată pe geometria intrinsecă. Comunicările Acad. R.P.R., tom. V, nr.1, pag. 27-30.
 • E. Gergely, Despre conurile și conicele lui Lobacevschi-Bolyai. Buletin științific, Secția de științe matematice și fizice, tom. VII, nr. 4, pag. 1025-1034 (1955).
 • D.V. Ionescu, Formule de cubatură în care domeniul de integrare este un triunghi oarecare. Studii și cercetări științifice (Cluj), Seria I, tom. VI, nr. 1-2, pag. 7-49 (1955).
 • D.V. Ionescu, Généralisation de la formule de Taylor. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1955), 389–395. (MR0075994)
 • D.V. Ionescu, Une identité importante et la décomposition d’une forme bilinéaire en une somme de produits. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1955), 303–312. (MR0072106)
 • D.V. Ionescu, Le reste dans la formule “préférée” de Newton. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. 7 (1955), 298–302. (MR0071854)
 • D.V. Ionescu, Teoreme de existenţă în legătură cu o ecuaţie funcţională a lui E. Picatd, Sesiunea ştiinţifică, Universitatea Babeş, mai 1955.
 • E. Moldovan, Asupra unei generalizări a noțiunii de convexitate. Studii și cercetări științifice (Cluj), Seria I, tom. VI, nr. 3-4, pag. 65-73 (1955).
 • T. Popoviciu, Despre precizia calculului numeric în interpolare prin polinoame Newton cu noduri echidistante. Studii și cercetări științifice (Cluj), seria I, tom. VI, nr. 3-4, pag. 25-35 (1955).
 • T. Popoviciu, Asupra unor ecuaţii funcţionale, Studii și cercetări științifice (Cluj), Seria I, tom. VI, nr. 34, pag. 37-49 (1955).
 • T. Popoviciu, Asupra unei generalizări a formulei de integrare numerică a lui Gauss. Studii și cercetări științifice (Iași) anul VI, nr.1-2, pag. 29-57 (1955).
 • T. Popoviciu, Despre precizia calculului numeric în interpolare prin polinoame. Buletinul științific, Secția de științe matematice și fizice (Academia R.P.R.), tom. VII, nr.4, pag. 953-961.
 • F. Radó, L. Bal și Gh. Ionescu, Reprezentarea ecuațiilor cu patru variabile cu ajutorul nomogramei romboidale. Lucrările consfătuirii de geometrie diferențială din 9-12 iunie 1955 Academia R.P.R. Baza Timișoara, pag. 361-366.
 • F. Radó, Condiții de dependență liniară pentru trei funcții. Studii și cercetări științifice (Cluj), tom. VI, nr.3-4, pag. 51-63 (1955).
 • Bal, LascuRado, Francisc La séparation des variables en nomographie. (Romanian) Com. Acad. R. P. Romîne (1955), 303–305. (Reviewer: D. H. Lehmer) 65.0X
 • Bal, LascuRado, Francisc Deux théorèmes relatifs à la séparation des variables d’une équation à cinq variables. (Romanian) Com. Acad. R. P. Romîne (1955), 285–290. (Reviewer: D. H. Lehmer) 65.0X

 

Other works:

 • T. Popoviciu, Problems P.137-P.139, Colloquium Mathematicum, vol. III, (1955) no. 2, pp. 171-172.
 • T. Popoviciu, Contribuţii ale Institutului de Calcul în unele cercetări de analiză numerică, Sesiunea ştiinţifică jubiliară a Institutului de mecanică aplicată Traian Vuia al Academiei RPR.
 • D.V. Ionescu, Restul în formula de cuadratură ”preferată” a lui Newton. Gazeta matematică și fizică seria A, vol. VII, (LX), pag. 298-302 (1955).
 • D.V. Ionescu. Generalizarea formulei lui Taylor. Gazeta matematică și fizică Seria A, vol. VII, (LX), nr. 8, pag. 389-395 (1955).
 • D.V. Ionescu, O identitate importantă și descompunere a unei forme liniare într-o sumă de produse. Gazeta matematică și fizică seria A, vol. VII (LX), pag. 303-312 (1955).

Prizes, outstanding achievements

 • (to be completed)

Contracts at the Institute

 • (to be completed)

Editorial activity

 • (to be completed)

Conferences

Conferences organized by the Institute

 • (to be completed) colocviile (??)

International scientific collaborations

 • (to be completed)

Prizes, outstanding achievements

 • (to be completed)

Membership in professional organizations

 • Tiberiu Popoviciu, SSMR member
 • ??, (to be completed)

Peer review

Members of international committees

 • (to be completed)

Members of national committees

 • (to be completed)

Members of PhD evaluation committees

 • (to be completed)

Members of PhD supervising committees

 • (to be completed)

Referee reports for peer reviewed journals:

 • (data not available)

Book reviews:

 • (data not available)

Reviews

for the two major international databases.

For Mathematical Reviews:

 • (to be completed)

For ZBL Math:

 • (to be completed)