Institute annual report 1956

updates: February ?, 2024. Main version: February ?, 2024.

Human resources

Institute Head: Prof. Dr. Tiberiu Popoviciu, corresponding member of the Romanian Academy

Papers published in 1956

Note: papers appear here either because the author was hired here or due to the List of papers of the Institute members and of the Institute collaborators.

 • Bal, F. Radó, Lecţii de nomografie. (Romanian) [Lectures on nomography] Academia Republicii Populare Romîne Stiinţă şi Tehnică, 7 Editura Tehnică, Bucharest
 • Bal, Fr. Rado, Asupra unor proprietăți speciale ale nomogramelor, comunicare la al IV-lea Congres al matematicienilor români, București, 1956; rezumat în limba franceză în Lucrările Congresului IV, București, Editura Academiei R.P.R., 1960, p.89.
 • Gh. Călugăreanu, Sur la structure des conditions d’univalence d’une fonction holomorphe dans un cercle, Bull. Math. de la Soc. Sci. Math. Phys. de la R.P.R., 1(49), 3 (1957), pp. 251-258; Communication au Congrès des mathématiciens roumains. Bucarest, mai-juin 1956.
 • 1956, 180 pp. MR0110218
 • Ionescu, D. V. Généralisation d’une propriété qui intervient dans la méthode de Runge et Kutta d’intégration numérique des équations différentielles.(Romanian) Acad. R. P. Romîne. Bul. Şti. Secţ. Şti. Mat. Fiz. (1956), 67–100. (Reviewer: D. S. Mitrinovitch) 65.3X
 • Ionescu, D. V. From Archimedes’ formula to a cubature formula.(Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1956), 3–10. (Reviewer: E. Grosswald) 27.0X
 • Ionescu, D. V. On Stewart’s relation. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1956), 407–411. 50.0X
 • Popoviciu, Asupra structurii restului în procedeele de aproximare ale analizei. (Romanian), Lucrările Congresului Mat. Sov., 4 (1956), pp. ?-? [English title: On the structure of the remainder in the approximation processes of Analysis]
 • T. Popoviciu, Vipuklie funkţii viscih poriadkov i ostatocinîi cilen v nekotorîh approksimationîh formulah analyza. Truî tretievo Vses. Sezda Moskva, IV, 164-167.
 • D.V. Ionescu, O generalizare a unei proprietăți care intervine în metoda lui Runge-Kutta pentru integrarea numerică a ecuațiilor diferențiale. Buletinul științific, Secția de științe matematice și fizice (Academia R.P.R.), tom. VIII, nr.1, pag. 67-100.
 • E. Moldovan, Asupra unor teoreme de medie. Comunicările Academiei R.P.R., tom. VI, nr. 1, pag. 7-12, (1956).
 • T. Popoviciu, Asupra structurii restului în procedeele de aproximare ale analizei. Lucrările Congresului Matem. Sov. 1956, tom. VI.
 • Bal, LascuRadó, Francisc Lecţii de nomografie. (Romanian) [Lectures on nomography] Academia Republicii Populare Romîne Stiinţă şi Tehnică, 7 Editura Tehnică, Bucharest 1956 179 pp. (Reviewer: D. Mazkewitsch) 65.00
 • I. Schönheim, Formule pentru rezolvarea congruenței x2=a (modP) în cazuri pînă acum necunoscute în aplicarea lor pentru a determina direct rădăcinile primitive ale unor numere prime. Studii și cercetări de matematică și fizică (Cluj), tom. VII, nr.1-4, pag. 51-58 (1956).
 • I. I. Schönheim, Determinarea unei soluții a ecuației pentru orice întreg N 2,xj fiind numere întregi prime două cîte două. Studii și cercetări de matematică și fizică (Cluj), tom. VII, nr. 1-4, pag. 59-63 (1956).
 • D. D. Stancu, Contribuții la derivarea parțială numerică a funcțiilor de două și mai multe variabile. Buletinul științific, Secția de Științe matematice și fizice, 8 (1956) no. 4, pag. 75-101.
 • Stancu, D. D. Contribution a la derivation partielle numerique des fonctions de deux ou plusieurs variables. (Romanian) Acad. R. P. Romane. Bul. Sti. Section. Mat. Fiz. 8 1956 733-763. (Reviewer: E. Grosswald) 41.00
 • D.D. Stancu, Diserație de candidat în științe, Cluj, 1956…. (to be completed)

Prizes, outstanding achievements

 • (to be completed)

Contracts at the Institute

 • (to be completed)

Editorial activity

 • (to be completed)

Conferences

Conferences organized by the Institute

 • (to be completed) colocviile (??)

International scientific collaborations

 • (to be completed)

Prizes, outstanding achievements

 • (to be completed)

Membership in professional organizations

 • Tiberiu Popoviciu, SSMR member
 • ??, (to be completed)

Peer review

Members of international committees

 • (to be completed)

Members of national committees

 • (to be completed)

Members of PhD evaluation committees

 • (to be completed)

Members of PhD supervising committees

 • (to be completed)

Referee reports for peer reviewed journals:

 • (data not available)

Book reviews:

 • (data not available)

Reviews

for the two major international databases.

For Mathematical Reviews:

 • (to be completed)

For ZBL Math:

 • (to be completed)