Contribuţii la derivarea parţială numerică a funcţiilor de două şi mai multe variabile

Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
”Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, Contribuţii la derivarea parţială numerică a funcţiilor de două şi mai multe variabile, Acad. R.P. Române, Buletin Ştiinţific, Sect. Sti. Mat. Fiz., 8 (1956) no. 4, 733–763 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Buletin Științific, Sect.Sti. Mat.Fiz.

Publisher Name

Academia R.P.Romane

DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

??

1956

Related Posts

No results found.