Prof. Eng. PhD. Gheorghe Farkas – electronic engineer, master member of the Institute, honorary member.

He activated at the Institute between 1958-1968, having a major contribution in the construction of some of the first Romanian electronic computers, DACICC-1 and DACICC-200.

He can be considered as one of the computer pioneers in Cluj-Napoca and in Romania.

As a recognition of his merits, in 2003 he was awarded (together with some other Romanian computer pioneers) the distinction Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, by the presidency of Romania.

He is also an emeritus professor of the Technical University of Cluj-Napoca.


 

(version of December 3, 2017)

Popoviciu
schooltree
Tiberiu Popoviciu

 INFORMAŢII PERSONALE

Numele şi prenumele: Farkas Gheorghe Alexandru
Data naşterii: 30 aprilie 1935
Locul naşterii: Cluj

STUDII Instituţii de învăţământ, calificări

 • 1952 Scoala Medie Electrotehnică din Cluj, absolvent (şef de promoţie)
 • 1952 – 1958 Institutul Energetic din Moscova, Facultatea Radio, Inginer Electronic (diploma de merit)
 • Teza de doctorat: Studiul sistemelor cu prelucrare paralelă a datelor
  1978 Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Electrotehnică
  Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Alexandru Rogojan,
  Doctor-inginer

ACTIVITATEA PROFESIONALA
Perioade, locuri de muncă, funcţii, proiecte şi beneficiari

 • 1958 – 1968 Academia R.S.R. Filiala Cluj, Institutul de Calcul, cercetător
  Concepţia şi implementarea calculatoarelor:
  DACICC- 1, Academia R.S.R. Filiala Cluj, Institutul de Calcul
  DACICC- 200, Institutul Central de Cercetări  Agricole (Bucuresti) (în prezent Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești)
 • 1968 – 1996 ICPUEC / ITC / Software ITC – Filiala Cluj,
  Locţiitor şef Filială, Sef Laborator, Cercetător
  3 tipuri de lucrări:
  • Modele experimentale şi prototipuri pentru produse fabricate în serie
  Ex. Display alfanumeric, DAF – 1, DAF-1000, DAF-2000, beneficiar
  Intreprinderea de Echipamente Periferice Bucureşti
  • Echipamente unicate pentru aplicaţii industriale şi laboratoare
  Ex. DACICC- 200, terminare şi predare la ICEA Bucureşti
  • Microproducţie
  EX. CA-101 Dispozitiv de afişare special, beneficiar M.A.N. Bucureşti

ACTIVITATEA DIDACTICA
Institutul Politehnic / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, plata cu ora

 • 1978 — 1979 Circuite şi dispozitive digitale: lucrări, proiecte
 • 1980 – 1983 Televiziune: cursuri
 • 1998 – 2015 Arhitectura Calculatoarelor: lucrări, proiecte, cursuri
  Bazele arhitecturii calculatoarelor: lucrări, cursuri
  Proiectare cu Microprocesoare: lucrări, proiecte, cursuri

LEGATURI EXTERNE

Delegaţii tehnice în China, Germania, Polonia, Ungaria, Rusia (U.R.S.S.) din partea C.I.E.T.A. Bucureşti (Centrala Industrială de Telecomunicaţii şi Automatizări)

 

LUCRARI COMUNICATE, PUBLICATII
59 lucrări

BREVET DE INVENTII

 • Farkas Gh. , I. Ciascai, Metoda de înregistrare-redare a datelor cu adaptare la viteza de mişcare a suportului,
  Certificat de Inventator nr. 91142 din 26.06.1986.

DISTINCTII, TITLURI

 1. Gh. Farkas, Dispozitiv de memorizare cu inele de ferite, Sesiunea de Comunicări a Comisiei de Automatizare a Academiei R.S.R., Bucuresti, 1962.
 2. B. Azzola, Gh. Farkas, M. Bocu, Dispozitiv aritmetic serie cu ferite, tranzistori si tuburi electronice pentru masina electronică de calcul DACICC-1, Sesiunea de Comunicări a Comisiei de Automatizare a Academiei R.S.R., Bucuresti, 1963.
 3. Gh. Farkas, B. Azzola, M. Bocu, Dispozitiv de introducere cu tranzistori, Sesiunea de Comunicări a Comisiei de Automatizare a Academiei R.S.R., Bucuresti, 1963.
 4. Gh. Farkas, Dispozitiv de scoatere cu tranzistori, Sesiunea de Comunicări a Comisiei de Automatizare a Academiei R.S.R., Bucuresti, 1963.
 5. Gh. Farkas, Dispozitiv de sortare al inelelor de ferite cu tranzistori, Sesiunea de Comunicări a Comisiei de Automatizare a Academiei R.S.R., Bucuresti, 1963.
 6. Gh. Farkas, Generator de număr controlabil de impulsuri, Sesiunea de Comunicări a Academiei R.S.R., Filiala Cluj, Cluj, 1964.
 7. B. Azzola, M. Bocu, Gh. Farkas, J. Juhasz, M. Rosman, Calculatorul electronic DACICC-1, A IX-a Sesiune de Comunicări a Institutului Politehnic Bucuresti, Bucuresti, 28-30 mai 1965.
 8. M. Bocu, Gh. Farkas, M. Rosman, Dispozitivul automat de comanda al masinii de calcul DACICC-1, Automatică si Electronică, nr.5, 1965.
 9. Gh. Farkas, Memoria cu inele de ferite a masinii de calcul DACICC-1, Automatica si Electronica, nr.5, 1965.
 10. Gh. Farkas, M. Bocu, Asupra proiectului calculatorului DACICC-200, Sesiune de Comunicari, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 26-27 mai 1967.
 11. Bocu M., Farkas Gh., Asupra sumatoarelor rapide cu acumularea rezultatelor, Sesiune de Comunicari, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 26-27 mai 1967.
 12. D. Beloiu, M. Bocu, Gh. Farkas, Unitatea de intrare-iesire la calculatorul DACICC-200, Sesiune de Comunicari, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 26-27 mai 1967.
 13. D. Beloiu, Gh. Farkas, Alimentarea stabilizată cu tranzistori pentru calculatorul electronic DACICC-200, Colocviul de teoria aproximării functiilor, Academia R.S.R. Filiala Cluj, 15-20 sept., 1967.
 14. Gh. Farkas, M. Bocu, Asupra structurii calculatorului electronic DACICC-200, Colocviul de teoria aproximării functiilor, Academia R.S.R. Filiala Cluj, 15-20 sept., 1967.
 15. Gh. Farkas, M. Bocu, Structura unitătii centrale a calculatorului DACICC-200, Colocviul de Tehnica de Calcul si Calculatoare, C.N.C.S. Bucuresti, 22-28 sept., 1967.
 16. Gh. Farkas, Corectia algoritmului de impartire „non-performing”, Colocviul de Tehnică de Calcul si Calculatoare, C.N.C.S. Bucuresti, 22-28 sept., 1967.
  The correction of the „Non-performing Division Algorithm”, „Buletin Mathematique” al Societatii de Stiinte Matematice din R.S.R., nr. 3, pp. 27-30, 1968.
 17. Gh. Farkas, Dispozitiv foto-electric pentru citirea benzilor perforate, Sesiunea Stiintifică a Academiei R.S.R. Filiala Cluj, 28-29 oct., 1967.
 18. Gh. Farkas, O metodă de comparatie a unor sisteme cu multiprogramare, Sesiunea Stiintifică a Academiei R.S.R. Filiala Cluj, 28-29 oct., 1967.
 19. Gh. Farkas, Algoritmul de inmultire Booth imbunătătit, Sesiune de Comunicări, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 31 mai-1 iunie, 1968.
 20. D. Beloiu, M. Bocu, Gh. Farkas, Organizarea dispozitivelor periferice la calculatorul DACICC-200, Sesiune de Comunicări, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 31 mai-1 iunie, 1968.
 21. M. Bocu, Gh. Farkas, T. Muresan, Asupra unui calculator cu „overlap”, Sesiune de Comunicari, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 1970.
 22. Gh. Farkas, M. Bocu, M. Musteanu, Principii de organizare a memoriei interne a calculatorului DACICC-200, Sesiune de Comunicări, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 1970.
 23. Gh. Farkas, Consideratii cu privire la organizarea sistemelor de prelucrarea paralelă a datelor, Sesiune de Comunicări, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 1970.
 24. Gh. Farkas, O metodă de organizare a unei memorii intermediare, Sesiune Stiintifică, Academia R.S.R., Filiala Cluj, Cluj, 20-21 decembrie 1972.
 25. Gh. Farkas, Viteza relativă de deservire a apelatorilor unei memorii multi-bloc, Sesiunea Stiintifică a Academiei R.S.R, Bucuresti, 1972.
 26. Gh. Farkas, O aplicatie a teoriei asteptării pentru analizarea comportării unor sisteme de calcul, Colocviul de teoria constructivă a functiilor, Academia R.S.R., Filiala Cluj, Cluj, 1973.
 27. Gh. Farkas, Consideratii cu privire la dimensionarea si organizarea buferelor in unele sisteme de calcul, Sesiune de comunicări, Institutul Politehnic Cluj, Cluj, 1973.
 28. Gh. Farkas, O metodă de organizare a unui sistem de paginatie, Sesiune de Comunicări, Institutul Politehnic Timisora, Timisoara, 1974.
 29. Gh. Farkas, Reprezentarea informatiei grafice pe display-uri cu baleiaj TV, Sesiunea stiintifică de comunicări privind transmisia si prelucrarea digitală a informatiei, Academia R.S.R., Bucuresti, 4-6 oct., 1973.
  Probleme de automatizare, vol. 8, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1974.
 30. Gh. Farkas, Utilizarea modelelor statistice pentru studierea regimurilor de exploatare ale calculatoarelor numerice, Automatica si Electronica, nr. 1,1974.
 31. Gh. Farkas, Utilizarea pre-fetch-ului in sisteme de paginatie, Sesiune de Comunicări, Institutul Politehnic Bucuresti, Bucuresti, 1975.
 32. Gh. Farkas, M. Bocu, O. Căpătană, D. Cigmăian, I. Juhasz, Al. Kornhauser, V. Mihaly, M. Musteanu, S. Pusztai, V. Rus, P. Soreanu, C. Vejia, Dispozitivul de afisare alfanumerică DAF-1, Simpozionul I, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 12-15 martie 1975.
 33. D. Cigmăian, M. Corpadea, Gh. Farkas, P. Soreanu, Metode si dispozitiv pentru inscrierea si redarea informatiei binare, utilizand un inregistrator cu bandă magnetică, Simpozionul I, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 12-15 martie 1975.
 34. Gh. Farkas, Consideratii privind organizarea sistemelor de paginatie, Simpozionul I, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 12-15 martie 1975.
 35. Gh. Farkas, Influenta sistemelor prioritare asupra timpilor medii de asteptare in sisteme de calcul cu multiacces, Simpozionul II, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 19-24 aprilie 1976.
 36. Gh. Farkas, Structura unui microprocesor destinat pentru comanda echipamentelor terminale, Sesiune de comunicări, ITC Bucuresti, Bucuresti, 6-8 mai 1976.
 37. Gh. Farkas, Principiul de functionare al unui terminal – cititor de texte scrise de mana, Sesiune de comunicări, ITC Bucuresti, Bucuresti, 23-25 noiembrie 1978.
 38. Bende B., Gh. Farkas, et all., Dispozitiv de cablaj prin infăsurare, semiautomat, DCIS-1, Sesiune de comunicări EXPRODINF’80, Cluj, 1980.
 39. Gh. Farkas et all, Arhitectura unui microcalculator pentru conducerea proceselor industriale, Sesiune de comunicări EXPRODINF’80, Cluj, 1980.
 40. Szekely T., Gh. Farkas et all., Sistem experimental pentru prelucrarea imaginilor, Simpozionul de micro si minicalculatoare CNIT, Bucuresti, 1980
 41. Gh. Farkas, M. Caraiani, M. Acris, M. Anton, E. Baru, I. Ciascai, D. Ionescu, M. Ionescu, O. Mărinceanu, P. Mitrea, T. Weisz, Cititor optic de caractere, Sesiune de comunicări INFOTEC’86, Bucuresti, 1986.
 42. Gh. Farkas, et all.,  Traductor de imagine cu CCD, Simpozionul VIII, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 1986.
 43. Gh. Farkas, T. Kacsur, M. Monea, L. Porcs, A. Szen, L. Erdo, Gh. Eisikovits, T. Diaconu, Sistem robotizat pentru sudarea tevilor la plăci tubulare, Simpozionul IX, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1987.
 44. M. Anton, Gh. Farkas, G. Buzas, O. Moldovan, H. Paicutiu, L. Licker, Sistem de culegere de date de la perforatoare de cartele, Simpozionul IX, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 27-29 mai 1987.
 45. M. Caraiani, I. Ciascai, Gh. Farkas, et all., Sistem de prelucrare de imagini cu CCD si microcalculator pe 16 biti, Al 4-lea colocviu de sisteme-modele-informatică si cibernetică, Bucuresti, 1987.
 46. Gh. Farkas, et all., Camera de luat vederi cu CCD, Simpozionul X, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 1988.
 47. Gh. Farkas, et all., Utilizarea analizorului spectral Fourrier la diagnosticare prin vibratii, Vibrotehnica ’88, Institutul Politehnic Cluj, Cluj, 1988.
 48. M. Caraiani, I. Ciascai, Gh. Farkas, Experiente de măsurare a vibratiilor cu CCD, Vibrotehnica ’88, Institutul Politehnic Cluj, Cluj, 1988.
 49. T. Szekely, Gh. Farkas et all, Sistem de calcul pentru comenzi numerice de proces, Procomp ’89 Bucuresti, 1989.
 50. D. Szen, L. Erdo, Gh. Farkas, et all., Unitate de comandă pentru masina de indoit tevi, Simpozionul XI, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 1989.
 51. Z. Konya, S. Pintea, T. Szekely, Gh. Farkas, Comanda numerică pentru aplicatii industriale cu nucleul Telerom PC, Simpozionul XI, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 1989.
 52. Gh. P. Sebestyen, T. Szekely, Gh. Farkas, Interfata video pentru calculatoarele personale de tip IBM-PC, Simpozionul XI, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 1989.
 53. Gh. P. Sebestyen, I. Ciascai, Gh. Farkas, T. Szekely, Sistem de achizitie a imaginilor conectat la un calculator tip IBM-PC, Simpozionul XI, Informatică si conducere, Cluj-Napoca, 1989.
 54. Gh. P. Sebestyen, Gh. Farkas, et all., Sistem de achizitie a imaginilor cu circuit CCD, Procomp ’89, Bucuresti, 1989.
 55. Gh. Farkas, A. Ferencz, T. Ratiu, Studii si experimentări privind analiza si sinteza semnalelor vocale, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 14-19 octombrie 1991.
 56. Gh. P. Sebestyen, Gh. Farkas, Densometrie optică asistată de calculator pentru probe de electroforeză, Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 14-19 octombrie 1991.
 57. Gh. Farkas, I. Ciascai, P. Mitrea, D. Ionescu, Interfete A/D si D/A pentru calculatoare compatibile IBM PC cu aplicatii in prelucrarea semnalelor de joasă frecventă (FFT, semnal vocal), Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 14-19 octombrie 1991.
 58. Gh. Farkas, I. Ciascai, Comportarea circuitelor integrate digitale la conectarea si deconectarea tensiunii de alimentare, SBE’93, U.T.C.N., Cluj-Napoca, 17-18 septembrie 1993.