O metodă pentru construirea de formule de cubatură pentru funcţiile de două variabile

Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
Institutul de Calcul (Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis), Romanian Academy

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, O metodă pentru construirea de formule de cubatură pentru funcţiile de două variabile, Acad. R.P. Române, Fil. Cluj, Studii şi Cercet. Matem., 9 (1958) nos. 1-4, 351–369 (in Romanian).

or

D.D. Stancu, O metodă pentru construirea de formule de cuadratură de grad înalt de exactitate, Comunic. Acad. R.P. Rom., 8 (1958) no. 4, 349–358 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Studii si Cercet. Mat. (Cluj)

Publisher Name

Academia R.P. Romane

DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

[1] D.D. Stancu, O metodă pentru construirea de formule de cuadratură de grad înalt  de exactitate. Comunicările Academiei R.P.R., 8,4 (1958).
[2] D.D. Stancu, Asupra formulei de interpolare a lui Hermite și a unor aplicații ale acesteia. Studii și cercetări  de matematică Cluj, 8,3 – 4 (1957)
[3] D.D. Stancu, Considerații asupra interpolării polinomiale a funcțiilor de mai multe variabile. Bul. Univ. ”Babeș-Bolyai” din Cluj, Seria Științele Naturii 1,1 – 1, (1957)
[4] D.D. Stancu, Generalizarea unor formule de interpolare  pentru funcțiile de mai multe variabile și unele considerații asupra formulei de integrare  numerică a lui Gauss. Bul. Științ. Acad. R.P.R., Secția de Științe Matematice și fizice, 9,2 (1957).
[5] D.D. Stancu, Contribuții la integrarea numerică a funcțiilor de mai multe variabile. Studii și cercetări matematice, Cluj, 8,1-2 (1957).

1958

Related Posts