Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
”Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Institutul de Calcul (Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis), Romanian Academy

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, Asupra integrării numerice a funcţiilor de două variabile, Acad. R.P. Române, Fil. Iaşi, Studii şi Cercet. St. Matem., 9 (1958) nos. 1–4, 5–21 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Studii si Cercetări de Matematică Iași

Publisher Name
DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

??

1958

Related Posts