Certificat de inovator pentru inovaţia cu titlul: Procedeu de utilizare a algei Scenedesmus acutus (Meyen) Chod, ca test fitofarmacodinamic. Autori: Simeon Pop, Aruştei Viorica, Oleg Aramă.