Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” (ICTP) este unul din institutele de matematică ale Academiei Romȃne, fiind coordonat de către Secṭia de Ştiinṭe Matematice.

Institutul este administrat de către Academia Romȃnă Filiala din Cluj-Napoca.

Institutul este axat pe cercetare fundamentală în domeniul analizei numerice, modelării numerice, teoriei aproximării, optimizare, ṣi alte domenii ale matematicii applicate.

Directorul ICTP este Dr. Emil Cătinaş.

Momente din istoria Institutului (varianta completă: documente, poze)

In 1951, Academia Romȃnă înfiinṭează Secṭia de Matematică a Filialei din Cluj-Napoca, formată din membrii ai Seminarului de Analiză Numerică, conduṣi de savantul Tiberiu Popoviciu; Secṭia a primit sediul din str. Republicii nr. 37.

In 1957, Secṭia primeṣte numele de Institutul de Calcul căruia îi este permis să angajeze ingineri, fizicieni ṣi tehnicieni în vederea construirii de calculatoare electronice (aceasta fiind viziunea lui Tiberiu Popoviciu).

Trei calculatoare au fost construite aici de la zero în perioada 1957-1968:

  • MARICA (1959) – experimental;
  • DACICC-1 (1963) – primul calculator romȃnesc cu tranzistori ṣi cu memorie RAM (din ferite);
  • DACICC-200 (1969) – primul calculator romȃnesc cu sistem de operare ṣi cu compilator; acesta a rămas consemnat ca fiind cel mai performant calculator conceput ṣi construit de romȃni.

In 1975, dictatorul N. Ceauṣescu desfiinṭează abuziv institutele de matematică ale Academiei Romȃne (din Bucureṣti, Iaṣi ṣi Cluj-Napoca). Din 54 angajaṭi, ICTP rămȃne cu doar 6, încadraṭi în cadrul Universităṭii Babeṣ-Bolyai. Tiberiu Popoviciu moare după cȃteva luni.

In 1990, Institutul revine la Academia Romȃnă ṣi începe o perioadă de dezvoltare.

In 1995 Institutul primeṣte numele fondatorului său, Tiberiu Popoviciu.

In 2003, în urma unui proces, Institutul a fost evacuat din clădirea în care a funcṭionat 52 de ani, de către Universitatea Babeṣ-Bolyai, de atunci desfăṣurȃndu-ṣi activitatea în două apartamente dintr-un bloc de locuinṭe de la periferia oraṣului.

In 2004, Institutul a stabilit un important protocol de colaborare cu Forschungszentrum Jülich (Germania), prin care capătă acces la supercalculatoare, ṣi astfel la realizarea unor aplicaṭii numerice relevante.

Pagina de istoric a Institutului conṭine aspecte detaliate ṣi ilustrate.