Membrii Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu”

Matematicieni/cercetători

Colectivul de analiză numerică şi teoria aproximării:

Colectivul de modelare numerică:

Membri de onoare

Conducători de doctorat

Prof. Dr. Radu Precup şi prof. dr. Octavian Agratini conduc în prezent doctoranzi la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai.

Dr. rer. nat. habil. Nicolae Suciu în prezent abilitat să conducă doctorate în Germania şi România. El a condus recent teza Filtered density functions for uncertainty assessment of transport in groundwater, elaborată de către dl. Lennart Schüler, susţinută în 8 septembrie 2016, la Jena University, Germania; teza a primit distincţia Magna Cum Laudae).

Prof. dr. Ion Păvăloiu a condus relativ recent 8 teze de doctorat la Universatea de Nord Baia-Mare şi Universitatea Babeş-Bolyai.

Personal auxiliar

  • Emilia Rodica Iuşan (secretară) [din 2006]
  • Mihai Georgia (bibliotecar) [din 1990]
  • Dorina Mocanu (îngrijitor) [din 2004]