Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC) Cluj-Napoca a fost înființat în 1967/1968.

Denumirea iniṭială a fost Institutul de Cercetări ṣi Proiectări pentru Utilaje Electronice de Calcul – ICPUEC), avȃnd la bază membri ai Secṭiei de Maṣini de Calcul de la Institutul de Calcul (ICTP).

Timp de mai bine de două decade a fost condus de regretatul Emil Munteanu (format la ICTP între anii 1957-1968) personalitate remarcabilă.

Aici s-au creat numeroase dispozitive electronice de calcul, precum ṣi numeroase produse software.

Membrii iniṭiali ai ITC au fost formaṭi la Institutul de Calcul Tiberiu Popoviciu, unde au construit unele din primele calculatoare electronice din ṭară (MARICA, DACICC-1, DACICC-200), ṣi au elaborat primele softuri din Romȃnia (biblioteca de funcṭii matematice – 1963, pentru DACICC-1, primul sistem de operare, primul compilator – 1968, pentru DACICC-200).

Prin ordinele decernate de Preṣedinṭia Romȃniei unii din ei sunt socotiṭi ca ‘pionieri ai informaticii romȃneṣti’.

La ITC a fost format „grosul” specialiṣtilor din domeniile hardware ṣi software care stă azi la baza aṣa numitei industrii IT din Cluj-Napoca.

Directori

  • CSI dr. mat. Mircea Fernea [dir.: 1993-2005]
  • CSI dr. Ştefan Nițchi [dir.: 1990-1992]
  • prof. dr. doc. Emil Munteanu [dir.: 1968-1990] – de la înfiinţare

Directori adjuncți

  •  …

Şefi colectiv

  • ing. dr. Gheorghe Farkas (1935-2017), şef colectiv hardware
  • ing. Mircea Bocu, şef colectiv Calculatorul pt. Divizionul artilerie omologat în condiţii de luptă)

Membri


versiune: 30 octombrie 2018