Aceasta este ver. 3.8.5 a website-ului, din 2 Octombrie 2020.

Dezvoltări vizate:

  • postarea rapoartelor anuale 1990-2020.
  • postarea cărṭilor elaborate la institut după 1990 (inclusiv cu cuprins/copertă)
  • editarea publicaṭiilor membrilor Institutului ca post-uri, care să poată fi sortate după autor, an, domeniu, etc.
  • completarea sau înfiinṭarea de profile pentru toṭi membrii Institutului: Google Scholar, ResearchGate, Orcid, Publons/ResearcherID, Scopus.
  • editarea publicaṭiilor lui N. Suciu, C.I. Gheorghiu, C. Vamoş, M. Crăciun ca post-uri – de completat pdf.

Versiuni recente:

  • ver. 3.7 (2017): editarea publicaṭiilor lui I. Păvăloiu, E. Cătinaş ca post-uri – de completat pdf.
  • ver. 3.6 (2017): culegerea în LaTeX a lucrărilor stiinṭifice ale lui I. Păvăloiu, cu includerea (parṭială: perioada 1964-1993) a fişierelor LaTeX-pdf în post-uri. A se vedea de exemplu fişierul latex-pdf din post-ul din 1993, unde referinṭele bibliografice sunt cu link-uri.
  • – a se completa –

Versiuni mai vechi:


Dezvoltări vizate în viitor:

  • îmbunătăṭirea/crearea de pagini personale (B. Azzola, B. Bossanyi, A. Prodan, V. Costea, D. Cigmaian, M. Mircu)
  • completarea postării de fişiere LaTeX-pdf pentru lucrările ştiinṭifice ale lui I. Păvăloiu în post-uri (1994-prezent).