Susṭinerea publică a tezei de doctorat a lui Cristian Daniel Alecsa

Anunțuri

Teza de doctorat este intitulată

„Contributions to the fixed point theory of single-valued and multi-valued operators defined on generalized metric spaces” si este realizată sub îndrumarea Prof. Dr. Adrian-Olimpiu Petrușel.

Evenimentul va avea loc vineri 18 octombrie 2019, ora 12:00, în sala Tiberiu Popoviciu (5/I) din clădirea centrală a Universităṭii.

2020

Related Posts