Membri remarcanţi

Membri magiştri

Membrii de mai jos au obtinut la Institut contribuţii remarcabile în analiza numerică sau teoria aproximării, fie în aspecte teoretice (publicate în articole ştiinţifice), fie în contracte cu industria, în perioada anilor ’50-’70. Rezultatele lor sunt recunoscute internaţional, ei fiind dealtfel membri ai unor comitete de redacţie la reviste de specialitate din străinatate.

Urmatorii membri au contributii notabile, de pionierat in dezvoltarea informaticii/IT (hardware sau software) in Romania:

Hardware:

Software:

Notă: lista este constituită din membri care nu mai sunt în viaţă; se vor posta în curand informaţii cu privire la rezultatele acestor membri.

Foştii directori ai Institutului

Directorii Institutului:

Membri emeriţi

Următorii foşti membri au contribuţii notabile în analiza numerică, teoria aproximării, sau modelare numerică:

The following members have notable contribution in IT (hardware or software).

Hardware:

  • eng. Iolanda Juhasz (Barabas)
  • eng. Tiberiu Kacsur

Notă: lista conţine membri care nu mai sunt în viaţă.

Foşti membri de onoare

A se consulta de asemenea lista membrilor pentru membrii de onoare din prezent.

[us_single_image image=”5008″ onclick=”lightbox”]


versiune din 26 august, 2018.