Publications

papers:

?C.I. Gheroghiu, Al. Tămășan, On the bifurcation of the null solution of some mildly nonlinear elliptic boundary value problem, Proceedings of the Foruth Confernce on Nonlinear Analysis, Numerical & Applied Mathematics, 1995, Constanța.
?E. Chifu, C.I. Gheorghiu, M. Sălăjan, E. Gavrila, Marangoni and gravity flows in thin liquid layers, ITEC 1995, International Thermal Energy Congress, Marocco, June 5-8, 1995, published by E. Bilgen, T.H.Nguyen, P. Vasseurs, Eds, vol.II, Ecole Politechnique de Montreal, 1995, pp. 832-837.
?C.I. Gheorghiu, E. Chifu, E. Gavrilă, M. Sălăjan, Marangoni & Gravity Flows in Thin Liquid Layers, ITEC (International Thermal Energy Congress) Maroc, 1995.
?C.I. Gheorghiu, Galerkin Methods for Enginvalue Problems, Proceedings of ICIAM 1995.

Conferences attended

 • I. Păvăloiu, The Calculus Complexity and the Convergence Order of the Steffensen-type method ”First Joint Conference on Modern Applied Mathematics” 12-17 June 1995 (Ilieni-România).
 • I. Păvăloiu, Asupra metodei lui Cebâsev pentru aproximarea valorilor proprii ale operatorilor liniari. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale” – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu, Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • C. Mustăța și I. Păvăloiu, Tiberiu Popoviciu Ctitor al școlii clujene de analiză numerică și teoria aproximării. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • C.I. Gheorghiu, Metode de tip Galerkin în stabilitatea hidrodinamică. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tibeiru Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • D. Brădeanu, Metoda Kantorovich-Ritz pentru curgerea unui fluid incompresibil potential între doi pereți solizi. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • C. Vamoș, N. Suciu, A. Georgescu, Procese de difuzie în hidrogeologie. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popovicu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie, 1995.
 • I. Danciu, Tratarea numerică a ecuațiilor integro-diferențiale Volterra prin metoda colocației spline repetate. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • C. Mustăța, Asupra unicității prelungirii funcționalelor biliniare. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • M.C. Anisiu, Delimitări ale unor familii de curbe pentru sisteme autonome. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • E. Cătinaș, Asupra metodelor Newton inexacte. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • A. Mureșan, I. Lazăr, Metode de precondiționare pentru rezolvarea numerică a unei problem singular perturbate. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • A. Mureșan, O metodă de rezolvare a sistemelor liniare obținute prin metoda necunoscutelor de creștere. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • C. Vamoș, C. Pavai, I. Soporan, Modelarea numerică a curgerii aliajelor în procesul de turnare. Simpozion ”Matematica actuală și aplicațiile sale – Omagiu lui Tiberiu Popoviciu” Zilele Academice Clujene, 23-27 octombrie 1995.
 • M.C. Anisiu, Two-dimensional inverse problem of dynamics in a retating frame, Proc. Of the 2 nd Hellenic Astron. Conference, Thessaloniki, 29 June – 1 July 1995.
 • M.C. Anisiu, Using computers in the inverse problem of dynamics, Abstracts of the International Conference ”Symbolic Calculations and Thein application in Fundamental Researches”, București 1995, sept.5-11, ITA RAS Str. Petersburg 1995.
 • A. Mureșan, Incremental Unknowns for Solving Anisotropic Elliptic Equations, ICIAM 1995, 3-7 iulie, Hamburg.
 • C. Vamoș, A. Georgescu, Some applications o the kinematic methods.
 • C. Vamoș, N. Suciu, H. Vereecken, A. Georgescu, U. Jackel, O. Henecdorf, The kinematic method, a new approach in ground-water solute transport at formation scale, la ECMI Workshop ”Applied mathematics and industrial problems”, București, 14-16 septembrie 1995.
 • C. Vamoș și I. Turcu, Macroscopic modelling of the lipid monolayer thermal shape fluctuations. Conferința de Matematică Aplicată și Industirală, 24-26 august 1995, Oradea
 • C.I. Gheorghiu, The Instability of a Viscous Drop Moving due to a Surface Tension Gradient, EUROMECH Colloquium 331, Flows with Phase Transition, Göttingen, Germania.
 • C.I. Gheorghiu, S.I. Pop, The Hydrodinamics Stability of Isothermal Thin Liquid Layers si Spectral Methods for Eigenvalue Problems, Congresul ICIAM, Hamburg, Germania.
 • C.I.Gheorghiu, Control of Flow Instabilities & Unsteady Flows, școala de vară, CISM, Udine, Italia.
 • C.I. Gheorghiu, Marangono Flows – Modelling & Experiments, al V-lea Simpozion de Chimia Coloizilor și Suprafețelor, Timișoara.
 • C.I. Gheorghiu, Aspecte matematice ale tratării curgerilor cu suprafață liberă. Sesiunea Anuală ROMAI – Universitatea Oradea.
 • C.I. Gheorghiu, Metode numerice în stabilitatea hidrodinamică temporală și spațială. Conferința Anuală de Mecanica Fluidelor și Aplicațiile ei Tehnice.

Other activities (grants, editorial duties, etc.)

(to be completed)

Peer review

Mathematical Reviews:

ZBL:

(to be completed)