Publications

Organized conferences

Zilele Academice Clujene 1996

Attended conferences

 • C. Mustăța, Șt. Cobzaș, Extension of bilinear functionals and operators and best approximation in 2-normed spaces, Proceedings of the 6-th Workshop of the DGOR Warking Group Multicriteria Optimization and Decision Theory, Martin-Luther Universität, Halle – Wittenberg, 1996.
 • D. Luca, I. Păvăloiu, On the Heron’s Method for approximating the Cubic Root of a Real Number. Lucrările seminarului “T. Popoviciu” Cluj-Napoca, 21-25 mai 1996.
 • I. Păvăloiu, Asupra unei formule de aproximare. Conferința de matematică și informatică, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Mai 1996.
 • D. Luca și I. Păvăloiu, Asupra metodei lui Heron pentru calculul rădăcinii cubice a unui număr real. Seminarul Itinerant ”T. Popoviciu”. Ecuații Funcționale, Aproximare și Convexitate, Cluj-Napoca, 21-25 mai 1996.
 • C. Vamoș, N. Suciu, A. Georgescu, Hydrodinamic equations for one-dimensional systems of inelastic particle, la ”4-th Conference on applied and Industri Mathematics”, Oradea, 16-18 August 1996.
 • N. Suciu, C. Vamoș, A. Georgescu, The derivation of the diffusion equation using coarse-grained averages, ”3/-ème Colloq Franco-Roumaine analyse et Modélasition”, Cluj-Napoca, 23-28 septembrie 1996.
 • A.C. Mureșan, O familie de metode pentru aproximarea rădăcinilor ecuațiilor, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • I. Danciu, The numerical stability of local superconvergence solution for Volterra integral equations, Seminarul Itinerant ”T. Popoviciu” de Ecuații Funcționale, Aproximare și Convexitate, Cluj-Napoca, 21-25 maij, 1996.
 • I. Danciu, Local numerical stability of the collocation methods for Volterra integral equations, Conferința ”35 de ani de Invățământ Superior Matematic în Maramureș”, Baia-Mare, 18-20 octombrie 1996.
 • I. Danciu, Numerical stability of the collocation method for Volterra integro-diferential equation, Conferința ”Analiza Funcțională și Matematică Aplicată” Cluj-Napoca, 20-22 noiembrie 1996.
 • D. Brădeanu, Metoda variațională Trefftz pentru curgerea potențială a unui fluid incompresibil între pereți solizi, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • M. Anisiu, Family boundary curves for astronous systems in a rotating frame, Analyse et Modelisation, 3ème Colloque Franco-Roumain, Cluj-Napoca, 23-27 septembrie 1996 (cu G. Bozis), poster.
 • M. Anisiu, Aspecte ale problemei inverse a dinamicii, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • C. Vamoș, N. Suciu, M. Peculea, Modelarea numerică a difuziei unidimensionale prin mers la întâmplare, Simpozionul științific ”Progrese în criogenie și separarea izotopilor”, Râmnicu-Vâlcea, 17 octombrie 1996.
 • C. Vamoș, V. Soporan, C. Pavai, Modelarea numerică a contracției în cazul solidificării aliajelor, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • C. Vamoș, V. Soporan, C. Pavai, Optimizarea parametrilor tehnologici ai obținerii lingourilor prin utilizarea modelului numeric specific proceselor hidraulice, termice și de construcție, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • N. Suciu, C. Vamoș, A. Georgescu, H. Vereecken, Modelarea continua a proceselor de transport în medii poroase, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • E. Cătinaș, I. Păvăloiu, Asupra unei metode de tip Cebîșev pentru aproximarea soluțiilor ecuațiilor operatoriale polinomiale de grad doi, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On Approximating the Eigenvalues and Eigenvectors of Linear Operators, 3ème Colloque Franco-Roumain analyse et Modélisation, Cluj-Napoca, 23-27 septembrie 1996.
 • E. Cătinaș, I. Păvăloiu, On the Chebyshev Method for Approximation the Eigenvalues of Linear Operators, International Congress for Approximation and Optimization ICAOR Romania, 27 iulie-3 august 1996, Cluj-Napoca.
 • C.I. Gheorghiu, I.S. Pop, A Chebyshev-Galerkin Method for Fourth Order Problems, ICAOR, Cluj-Napoca, 27 iulie – 3 august 1996.
 • C.I. Gheorghiu, I.S. Pop, A modified Chebyshev-tau method for a hydrodynamic stability problem, Proceedings of ICAOR (International Conference on Approximation, Optimization – Romania), 1996, vol. II, pp. 119-126.
 • C. Mustăța, Asupra rezolvării numerice a unei problem bilocale, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.
 • I. Păvăloiu, Asupra ordinului de convergență a metodelor de iterație cu mai mulți pași, Sesiunea de Comunicări ”35 de ani de învățământ superior mathematic în Maramureș” Baia-Mare, 18-20 octombrie 1996.
 • I. Păvăloiu, Indicele de eficiență al metodelor iterative de tip interpolator, International Conference on Mathematics and Informatics, Chișinău, 19-21 septembrie 1996.
 • C.I. gheorghiu, Probleme de valori proprii cu condiții la limită depinzând de un parametru spectral, Zilele Academice Clujene, 18-22 noiembrie 1996.

Other (grants/contracts, editorial duties, etc).

(to be completed)

Peer review

(to be completed)