Asupra aproximării prin polinoame de tip Bernstein a funcţiilor de două variabile

Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
“Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Institutul de Calcul (Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis), Romanian Academy

Keywords

Paper coordinates

D.D. Stancu, Asupra aproximării prin polinoame de tip Bernstein a funcţiilor de două variabile, Comunic. Acad. R.P. Române, 9 (1959) no. 8, 773–777 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Comunic. Acad. R.P. Române

Publisher Name
DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

??

1959

Related Posts