Generalizarea unor formule de interpolare pentru funcţiile de mai multe variabile şi unele consideraţii asupra formulei de integrare numerică a lui Gauss

Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
Victor Babes University, Cluj-Napoca, Romania
Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis (Institutul de Calcul), Romanian Academy

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, Generalizarea unor formule de interpolare pentru funcţiile de mai multe variabile şi unele consideraţii asupra formulei de integrare numerică a lui Gauss, Acad. R.P. Române, Buletin Ştiinţific Sect. Sti. Mat. Fiz., 9 (1957) no. 2, 287–313 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Buletin Științific al Sectiei de Stinte Matematice si Fizice

Publisher Name
DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

??

1957

Related Posts