Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
”Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania
Institutul de Calcul (Tiberiu Popoviciu Institute of Numerical Analysis), Romanian Academy

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, Contribuţii la integrarea numerică a funcţiilor de mai multe variabile, Studii şi Cercet. Matem. (Cluj), 8 (1957) nos. 1–2, pp. 75–101 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Studii și Cercet. Matem. (Cluj)

Publisher Name

Academia R.P. Romane

DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

??

1957

Related Posts