Abstract

Authors

Dimitrie D. Stancu
”Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Romania

Keywords

?

Paper coordinates

D.D. Stancu, Generalizarea unor polinoame de interpolare pentru funcţiile de mai multe variabile, Buletinul Inst. Polithenic Iaşi (N.5), 3(7) (1957) nos. 1–2, pp. 31–38 (in Romanian).

PDF

About this paper

Journal

Buletinul Institutului Politehnic Iași

Publisher Name
DOI
Print ISSN
Online ISSN

google scholar link

??

1957

Related Posts