Matematician, fost membru al Institutului.

S-a format aici intre anii 1970-1975 si 1977-1988, unde a elaborat teza de doctorat.

Doctorat în domeniul metodelor iterative pentru rezolvarea ecuatiilor neliniare.

Este membru al Şcolii Clujene de Analiză Numerică şi Teoria Aproximării.

Data şi locul naşterii:  10 decembrie 1947, oraşul Beiuş, judeţul Bihor, România.

Studii:

 • Şcoala generală şi liceul în oraşul natal; a absolvit liceul cu diploma de bacalaureat (maturitate) în 1965, la Liceul nr. 2 din Beiuş.
 • 1965-1970, Facultatea de Matematică-Mecanică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Absolvă facultatea în 1970 cu diploma de licenţă în matematică, secţia Analiză Matematică.
 • În 1970 este angajat, prin repertiţie guvernamentală, ca matematician la Institutul de Calcul al Academiei. Din 1974 este promovat ca cercetător ştiinţific.
 • În 1973 se înscrie la doctorat, conducător ştiinţific fiind Acad. Tiberiu Popoviciu. Decesul Acad. Tiberiu Popoviciu, in 1975, şi desfiinţarea/restructurarea Institutului de Calcul fac ca munca în cadrul doctoratului să sufere o întrerupere. Reia munca de elaborare a tezei de doctorat, in 1979, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific: Prof. Dr. Dimitrie Stancu şi obţine titlul de doctor în matematică în anul 1983. Titlul tezei: ??

Activitate profesională:

 • În 1970 este angajat, prin repartiţie guvernamentală, ca matematician la Institutul de Calcul al Academiei.
 • 1974 – este promovat ca cercetător ştiinţific.
 • 1975 – ca urmare a restructurării/desfiinţării Institutului de Calcul, trece la Centrul de Calcul al Universităţii „Babeş-Bolyai” ca cercetător ştiinţific, apoi ca analist, până în 1979.
 • 1979 – revine ca cercetător ştiinţific, prin concurs, la Institutul de Calcul, care la acea dată se reinfiinţase în cadrul Facultăţii de Matematică a Universităţii „Babeş-Bolyai”
 • 1988 – i se propune să treacă la Facultatea de Matematică a Universităţii „Babeş-Bolyai” ca lector universitar suplinitor.
 • 1990 – este titularizat ca lector.
 • 1993-2012 – conferenţiar universitar titular la Facultatea de Matematică a Universităţii „Babeş-Bolyai”.
 • 2012 – pensionare.

A predat „Analiza matematică”, şi unele cursuri speciale, ca „Rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor”.

 1. A. Diaconu, On the interpolation in linear normed spaces using multiple nodes, J. Numer. Anal. Approx. Theory, 44 (2015), no. 1,42–61.
 2. A. Diaconu, On approximating the solutions of nonlinear equations by a method of Aitken-Steffensen type, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx.43 (2014),
 3. A. Diaconu, On approximating the solutions of equations by the chord method and a method of Aitken-Steffensen type, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 42 (2013), no. 2, 132–150
 4. A. Diaconu, On the acceleration of the convergence of certain iterative proceedings (II), Rev. Anal. Numér. Théor. Approx.39 (2010), no. 1,32–49
 5. A. Diaconu, On the acceleration of the convergence of certain iterative proceedings (I), Rev. Anal. Numér. Théor. Approx. 38 (2009), no. 1,25–43 (2010).
 6. A. Diaconu, On the chord method in linear normed spaces, Topics in Mathematics, Computer Science and Philosiphy, A Festschift for Wolfgang W. Breckner, pp.73-94.
 7. A. Diaconu, On the chord method in linear normed spaces, Topics in mathematics, computer science and philosophy, 73–94, Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca, 2008
 8. A. Diaconu, Asupra unor proprietăţi ale funcţiei exponenţiale (III). Didactica Mathematica, 25, no. 1, (2007), 13-30.
 9. A. Diaconu, Asupra funcţiei exponenţiale de argument complex şi a definiţiei funcţiilor trigonometrice. Didactica Mathematica, 25, no. 2, (2007), 35-55
 10. A. Diaconu, Remarks on Interpolation in Certain Linear Spaces (IV), Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 36, (2), (2007) 139-159.
 11. A. Diaconu, On certain properties of the Fréchet differential of higher order, Studia Univ. „Babes-Bolyai”, Mathematica, Vol. LI, Number 3, September 2006, 61-83.
 12. A. Diaconu, On the convergence of certain iterative methods, Pure Mathematics and Applications, 17 (3-4), 2006, 289-307.
 13. A. Diaconu, Remarks on Interpolation in Certain Linear Spaces (III), Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 35, (1), (2006) 41-51.
 14. A. Diaconu, Asupra unor proprietăţi ale funcţiei exponenţiale (II). Didactica Matematicii, 23 (2005) Cluj-Napoca, 99-122.
 15. A. Diaconu, On the acceleration of the convergence of certain iterative methods using a proceeding Traub’s type, Pure Mathematics and Applications, 15 (2-3), 2004, 135-147.
 16. A. Diaconu, Asupra unor proprietăţi ale funcţiei exponenţiale (I). Didactica Matematicii, 22 (2004) Cluj-Napoca, 75-94.
 17. A. Diaconu, On the interpolation in linear spaces, Mathematica Pannonica, 14/2 (2003), 205-216.
 18. A. Diaconu, The approximation of the equation’s solution in linear normed spaces using approximant sequences (I), Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 32(1), 2003, pp. 21-30.
 19. A. Diaconu, The approximation of the equation’s solution in linear normed spaces using approximant sequences (II), Studia Univ. „Babes-Bolyai”, Mathematica, Voluime XLVIII, March 2003, 55-74.
 20. ??A. Diaconu, On the Interpolation in Linear Normed Spaces using multiple nodes, ( în grantul pe 2002 , Trimisă spre publicare la Central European Journal of Mathematics).
 21. A. Diaconu, The acceleration of the convergence of certain approximant sequences, Pure Mathematics and Applications, 11, 2, (2000), 187-207.
 22. A. Diaconu, The acceleration of the convergence of certain approximant sequences of the solutions of certain equations in normed linear spaces, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 29 (1), 2000, pp. 23-41.
 23. A. Diaconu, Remarks on Interpolation in Certain Linear Spaces (I), Researches on Numerical Methods of Analysis and Optimization, 2-1(3), (2000), 3-14.
 24. A. Diaconu, Remarks on Interpolation in Certain Linear Spaces (II), Researches on Numerical Methods of Analysis and Optimization, 2-2(4), (2000), 143-161.
 25. A. Diaconu, On the approximation of solutions of equations in Banach spaces using approximant sequences. Conference on Analysis, Functional Equations, Approximatin and Convexity in Honor of Professor Elena Popoviciu, Cluj-Napoca, October 15-16, (1999), 62-72.
 26. A. Diaconu, Remarks on the convergence of some iterative methods of the Traub type, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Mathematica, 52, 2, (1997), 47-60.
 27. A. Diaconu, On the convergence of an iterative proceeding of Chebyschev type, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 24, 1-2, (1995), 91-102.
 28. A. Diaconu, Sur l’approximation des solution des problèmes polilocaux pour des équations differentielles non-linéaires, „Babeş -Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminars, Seminar on Mathematical Analysis Preprint Nr. 7, (1991), 135-155.
 29. A. Diaconu, Sur la convergence de certaines méthodes itératives de type Taub, employées pour la resolution des équations opérationnelles non-linéaires, „Babeş -Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminars, Seminar on Mathematical Analysis Preprint Nr. 7, (1990), 107-122.
 30. A. Diaconu, Sur les opérateurs itératifs composés, „Babeş -Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminars, Seminar on Mathematical Analysis Preprint Nr. 7, (1989), 105-118.
 31. A. Diaconu, Sur quelques proprietés des opérateurs itératifs, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminars, Seminar on Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1989), 23-39.
 32. A. Diaconu, Sur quelques procédés itératifs de type Aitken-Steffensen, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminars, Seminar on Mathematical Analysis Preprint Nr. 7, (1988), 131-150.
 33. A. Diaconu, Sur la convergence des ceartaines méthodes itératives utilisées pour la résolution des équations opérationnelles non-liniaires, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminars, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1987), 40-67.
 34. A. Diaconu, Sur la manière d’obtenir et sur la convergence de certaines méthdes itératives, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1987), 25-74.
 35. A. Diaconu, Couples itératifs. Méthodes itératives obtenues a l’aide des couples itératifs, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1986), 27-67.
 36. A. Diaconu, Interpolation dans les espaces abstaits. Méthodes itératives pour la résolution des équations opérationnelles obtenues par l’interpolalation inverse (III), „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1985), 21-71.
 37. A. Diaconu, Metode iterative pentru rezolvarea ecuaţiilor, Teză de doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică, 1984.
 38. A. Diaconu, Interpolation dans les espaces abstaits. Méthodes itératives pour la résolution des équations opérationnelles obtenues par l’interpolalation inverse (II), „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1984), 41-97.
 39. A. Diaconu, Sur quelques propriétés des dérivées de type Fréchet d’ordre supérieur, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1983), 13-26.
 40. A. Diaconu, Sur la dérivée de type Fréchet d’ordre de l’application composée, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1983), 27-41.
 41. A. Diaconu, Sur la dérivée de type Fréchet d’ordre n de l’application inverse, „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1983), 42-70.
 42. A. Diaconu, Interpolation dans les espaces abstaits. Méthodes itératives pour la résolution des équations opérationnelles obtenues par l’interpolalation inverse (I), „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 4, (1981), 1-52.
 43. A. Diaconu, Interpolation in abstract spaces, Report of the sixt conference on operator theorie, Timişoara and Herculane, June 1-11, (1981), 47-49.
 44. A. Diaconu, Difuzia prin surse obţinute prin implantare ionică, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Phisica, 2, (1974), 53-60 ( în colaborare cu R. D. Morar şi M. Fernea).
 45. A. Diaconu, Sur quelques méthodes itératives combinées (I), Mathematica, 22 (45), 2, (1980), 247-261.
 46. A. Diaconu, Sur quelques méthodes itératives combinées (II), „Babeş-Bolyai” University, Faculty of Mathematics, Research Seminaries, Seminar of Functional Analysis and Numerical Methods, Preprint Nr. 1, (1980), 95-130.
 47. A. Diaconu, Sur quelques méthodes itératives pour la résolution des équations opérationnelles, Rev. Anal. Numér. Théor. Approx., 1 (1973), 45-61 ( în colaborare cu I. Păvăloiu).
 48. A. Diaconu, Asupra unor metode iterative pentru rezolvarea ecuaţiilor operaţionale neliniare, Rev. Anal. Numer. Teoria Aproximării, 2, 1, (1973), 61-79 ( în colaborare cu I. Păvăloiu).
 49. A. Diaconu; I. Păvăloiu, Sur quelques methodes iteratives pour la resolution des equations operationnelles, Rev. Anal. Theorie Approx., 1 (1972), pp. 45-61.
 50. A. Diaconu, Observaţii asupra rezolvării sistemelor de ecuaţii operaţionale printr-un procedeu de tip Gauss-Seidel, Rev. Anal. Numer. Teoria Aproximării, 1, 2, (1972), 113-123.

versiune: 9 mai 2017.