[us_single_image image=”4873″]

Matematician, fost membru al Institutului.

A lucrat aici între 1967-1975, unde s-a format în domeniul analizei numerice și teoriei aproximării.

S-a transferat apoi la Institutul de Tehnologie Izotopică și Moleculară. Din 1991 a îmbrățișat cariera universitară, predând la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Este un membru al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.


versiune: 6 iunie 2017.

Data nașterii: 22 aprilie 1942

Studii

Doctorat în matematică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în 1983, Specialitatea Teoria Aproximării și Programare Liniară,
Titlul tezei de doctorat: Aplicații ale teoriei aproximării în limbaje.
Conducător științific: prof. dr. Elena Popoviciu

Cariera profesională

 • 1966-1969, cercetător științific stagiar, Institutului de Calcul al Academiei, Filiala din Cluj
 • 1969-1975, cercetător științific, Institutului de Calcul al Academiei, Filiala din Cluj, secția Metode concrete de calcul
 • 1975-1980, cercetător științific, Laboratorul de Spectrometrie de Masă, Institutul de Izotopi Stabili din Cluj-Napoca (transferată la desființarea Institutului de Calcul al Academiei)
 • 1980-1991, analist principal, Oficiul de Calcul din Institutul de Izotopi Stabili din Cluj-Napoca, al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară (numit ulterior Institutul de Tehnologie Izotopică și Moleculară)
 • 1991-1994, lector dr., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatizări și Calculatoare, catedra de matematică.
 • 1994-2002, conferențiar dr., școala de Înalte Studii Postuniversitare de Management de pe lângă UTCN (predare cursuri și conducerea de laboratoare de statistică matematică)
 • 1994-2007, conferențiar dr., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatizări și Calculatoare, catedra de matematică (predare cursuri de Metode numerice la Facultatea de Electrotehnică, cursuri de Teoria Probabilităților și Statistică Matematică la Facultatea de Construcții de Mașini, Cursuri de Cercetări Operaționale la secția Inginerie economică, cursuri de Prelucrarea datelor experimentale la secția de Științe Aplicate
 • 2005-2010,conferențiar, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad, Facultatea de informatică – cursuri de Teoria Probabilităților și Statistică, Teoria limbajelor formale și automate, Logică Computațională

Alte activități profesionale:

 • 2007-prezent, referent la revista de referate Mathematical Rewiews
 • 1995-2002, președinte în comisii de bacalaureat

Activități profesionale non-universitare:

 • 1978-1979, organizarea, în cadrul ITIM, a laboratorului de calcul bazat pe sistemul CORAL și realizarea, în premieră pe țară, a cuplajului calculator-spectrometru de masă.

Afilieri profesionale:

 • Membru al Societății de Stiințe Matematice din România
 • Membru al Societății Române de Cercetări Operaționale
 • Membru al Seminarului “Theodor Angheluță” din UTCN

Aptitudini și competențe organizatorice

 • 1981-1985, organizarea seminarului științific “Prelucrarea numerică a imaginilor” la ITIM în colaborare cu Institutul de Tehnică de Calcul Cluj-Napoca
 • 2001-2002, director grant de cercetare CNCSIS Contract nr. 7067/2001, Tema B10: Studiul extrapolării generalizate în modele de previziune
 • 2001, organizarea de laboratoare de calcul numeric la UTCN utilizând pachetul de programe MATHEMATICA, pentru Facultatea de Automatizări și Calculatoare
 • 1995, organizare de laboratoare de calcul numeric la UTCN utilizând rețelele NOVELL și pachetul de programe MATHCAD pentru Facultatea de Electrotehnică
 • 1992, organizare de laboratoare de calcul numeric la UTCN utilizând calculatoare CORAL și programând în limbajele FORTRAN și PASCAL

Cursuri și stagii de specializare în străinătate

 • 1998, școala de vară și stagiu de documentare la CEU Budapesta pe probleme de statistică
 • 1996, bursă pentru cadrele didactice universitare din Europa de Est, la CEU Budapesta, specializarea statistică
 • 1990, stagiu de documentare la INRIA, Sophia Antipolis, Franța
 • 1972, școală de vară: Mathematical Foudation of Computer Science, Jablona, Polonia
 • 1971, școală de vară Algebră și Teoria Categoriilor, Varenna, Italia
 • 1971, curs de specializare în Teoria Automatelor, Leipzig RDG

Competențe profesionale

 • teoria limbajelor formale cu aplicații în recunoașterea formelor și în studiul seriilor de timp
 • analize statistice, prelucrarea datelor experimentale și predicții
 • bazele matematice ale memorării regăsirii informațiilor
 • metode și modele numerice, algoritmi

Click on “<” or “>” to slide, on “X” to enlarge.