Concurs pentru ocuparea unui post vacant de CSI

Anunțuri

10 mai 2021.

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de CSI (1/2 normă, pe perioadă nedeterminată).

Amănunte pe website-ul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

Metodologie (amănunte pe website-ul http://acad-cluj.ro):

Criteriul 1: activitatea ştiinţifică şi contribuţia la dezvoltarea ştiinţelor matematice (în particular în domeniul de specialitate), dovedită prin lista de publicaţii, revistele în care sunt publicate articolele, editurile în care sunt publicate cărţile, relevanţa acestora şi a temelor. Punctaj: 0-10 puncte

Criteriul 2: prestigiul profesional, demonstrat prin lista de citări, invitaţii, premii, etc. Punctaj: 0-10 puncte

Criteriul 3:  calitatea, complexitatea formaţiei profesionale şi capacitatea de organizare a activităţii de cercetare, demonstrată prin proiectele de cercetare, granturile obţinute, organizarea de conferinţe, abilitare/îndrumare doctoranzi, etc. Punctaj: 0-10 puncte

Punctaj final = media aritmetică a punctajelor totale ale fiecărui membru

(minim 25 puncte pentru a fi admis)

Regulament: https://ictp.acad.ro/wp-content/uploads/2021/05/Regulament-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursurilor-la-ICTP.pdf

2021

Related Posts