[us_single_image image=”5308″ size=”full”]

Inginer (și matematician), membru remarcant al Institutului între 1957-1975, unde a avut o participare importantă în cadrul unor contracte de cercetare.

A fost profesor universitar la Universitatea Tehnică, conducător științific al unor teze de doctorat.

Activitatea sa a fost deosebit de apreciată, fiind ales membru al Academiei de Științe Tehnice din România, al Academiei de Științe din Ungaria.

Data și locul nașterii: 30 sept. 1920,  Haţeg, jud. Hunedoara; Decedat: 6 dec. 2011, ?

Studii:

 • 1931-1937, Liceul „Ion Creangă” din localitatea Bălți
 • 1937-1939, Liceul din Petroșani (bacalaureatul susținut la Liceul din Deva)
 • 1939-1940, anul I la Politehnica din București, Facultatea de Electromecanică
 • 1940-1943, Universitatea de Științe Tehnice și Economice Budapesta, Facultatea de Mecanică – diploma de inginer mecanic
 • 1943-1946, Facultatea de Matematică-Fizică, Universitatea din Cluj
 • 1968 și-a susținut teza de doctorat, devenind doctor inginer la Politehnica din București;
  titlul tezei: Legea fundamentală generală a angrenării, cu aplicație la calculul cinematic al angrenării flancurilor elicoidale
  conducător: ?
 • 1972, doctor docent în științe, diplomă eliberată de Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.

Activitate profesională:

 • 1943-1944, inginer la firma Ganz Budapesta, transferându-se la Fabrica de Încălțăminte „Dermata” Cluj-Napoca
 • 1947, numit asistent la Catedra de Organe de Mașini, Mecanică și Geometrie Descriptivă la Şcoala de Subingineri din Cluj
 • 1949, trece la Institutul de Mecanică din Cluj, înființat în acel an – conferențiar la geometrie descriptivă și teoria mecanismelor
 • Institutul de Mecanică se transformă în Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (actuala Universitate Tehnică), D. Maros devenind șef de catedră la Catedra de Teoria Mecanismelor și Mașinilor
 • 1967-1986, profesor la Institutul Politehnic
 • 1957-1975, cercetător științific principal la Institutul de Calcul al Academiei Române
 • 1986-2011, profesor consultant la Institutul Politehnic
 • 1993-2011, profesor consultant la Universitatea Tehnică din Miskolc, Ungaria

De-a lungul timpului a predat cursuri ca:

 • Teoria mecanismelor și a mașinilor
 • Mașinile unele speciale, Tehnologia de execuție a formei

Membru al unor societăți profesional-științifice în care a activat:

 • Consiliul științific al Institutului de Mecanica Solidelor din București
 • Gesellschft für angewandte Mathematik und Mechanik (Germania)
 • Société d’Étude d’Industrie de l’Engrénage (Franța)
 • Academia de Științe din Ungaria
 • Membru fondator și președinte al cercului teritorial Cluj la IFTOMM

Principlale contribuții în domeniile de cercetare abordate au fost preconizarea unui algoritm pentru integrarea sistemului prin metode numerice, cu depistarea valorilor proprii și a proceselor tranzistorii; implementarea pe calculator a calculelor cinematice și cinetostatice ale mecanismelor; elaborarea calculelor cinematice pentru firma Waelyfraesmachinenfabrik Hermann Pfauter din Ludwigsburg; contribuții la proiectarea asistată pe calculator.

A publicat peste 42 de lucrări științifice în reviste și volume de circulație internațională.

Distincții și onoruri:

Pentru întreaga sa activitate profesorul Desideriu Maros a fost distins cu

 • titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Cluj-Napoca
 • Doctor „Honoris Causa” Al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2001)
 • diploma de aur (1993) și diamant (2003) de către Universitatea de Științe Tehnice și Economice din Budapesta pentru „recunoașterea valoroasei activități profesionale desfășurate în decursul celor 50, respectiv 60 de ani de la obținerea diplomei de inginer mecanic”
 • Diplomă de excelență acordată de autoritatea județeană cu ocazia serbării jubiliare la împlinirea a 50 de ani de  învățământ superior tehnic din Cluj-Napoca, 1998
 • Diplomă de onoare a Asociației de Robotică din România, 1998
 • Diplomă de excelență acordată de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu ocazia celei de a IX-a conferințe Internaționale de Mecanisme și Transmisii Mecanice MTM 2004, pentru „merite deosebite în promovarea Științei Mașinilor și Mecanismelor” (2004)

surse:

 • G. Şt. Andonie, Istoria matematicilor clasice aplicate din România (Mecanică și astronomie), Ed. Academiei RSR, București, 1971, p. 348-352.

a se consulta și


versiune (preliminară): 2 decembrie 2017.