Matematician, membru emerit al Institutului.

A activat la Institut între anii 1951-1990 (chiar de la înfiinţare) devenind un membru cheie (şef de sector).

A elaborat teza de doctorat sub îndrumarea acad. Tiberiu Popoviciu.

Intre 1949-1959 a fost cadru universitar la Universitatea Victor Babeş din Cluj (actuala Universitate Babeş-Bolyai).

Este un membru remarcant al Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării.

Domnia sa a fost distins cu o serie de premii şi medalii.

(urmează a se completa)


versiune: 19 nov. 2018.

Data, locul nașterii: 13 decembrie 1917, comuna Pașcani, jud. Iași; Cluj-Napoca. Părinții: Traian Ripeanu (inginer la CFR), Zoe Ripeanu (profesoară particulară) decedat: 1992,

Studii

 • școala primară: în orașele Iași și Craiova, ca elev particular
 • liceul: în orașele Craiova (cl. I ca elev particular), Chișinău (cl. II) și Brașov (cl. III-VIII, dintre care clasele IV și V ca elev particular).
 • 1936, bacalaureatul la Liceul Dr. Ioan Meșotă din Brașov (unde a urmat clasele III-VIII)
 • 1936-1940, Facultatea de Stiințe (secția matematică), Universitatea din Cluj
 • 1960, a primit titlul de Candidat în științe fizico-matematice, transformat ulterior, conform dispozițiilor legale, în titlul de doctor în matematică.
  Titlul tezei: Teoreme de existenţă asupra unei ecuaţii cu derivate parţiale
  Conducător științific: acad. Tiberiu Popoviciu

Cariera profesională

In învățămîntul mediu:

 • 1941-1942, Liceul „C.D. Loga” Timișoara (suplinitor)
 • 1942-1944, serviciul militar (caporal) – veteran de război
 • 1944-1945, Liceul comercial de băieți Timișoara (titular provizoriu)
 • 1945-1946, Liceul ”Gh. Barițiu” Cluj
 • 1946-1947, Liceul Comercial de băieți din Cluj
 • 1947-1948, Liceul de băieți nr. 1 din Cluj (titular provizoriu)
 • 1948-1950, Școala medie tehnică de pielărie din Cluj

In învățămîntul superior:

 • 1949-1952, asistent, Facultatea de Matematică a Universității ”Victor Babeș” din Cluj
 • 1951-1953, asistent, Academia Republicii Populare Române, Secția de matematică a Academiei RPR, Filiala Cluj (½ normă)
 • 1952-1959, lector, Facultatea de Matematică a Universității ”Victor Babeș” din Cluj
 • 1953-1954, cercetător șef, Academia Republicii Populare Române, Secția de matematică a Academiei RPR, Filiala Cluj (½ normă)
 • 1954-1957, cercetător principal, Academia Republicii Populare Române, Secția de matematică a Academiei RPR, Filiala Cluj (½ normă)
 • 1957-1967 ca cercetător principal, Institutul de Calcul al Academiei R.P.R., Filiala Cluj
 • 1975-1988, cercetător principal III, Institutul de matematică al Facultății de matematică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj
 • 1988-1990, cercetător principal II, Institutul de matematică al Facultății de matematică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (din 1990 Institutul de Calcul, Academia Română)

Funcții deținute

 • Sef de sector, Institutul de Calcul, 1967-1975
 • 1954, medalia Eliberarea de sub jugul fascist
 • 1967, premiul „Gheorghe Țițeica” al Academiei R.S.R.
 • 1967, Medalia Meritul Stiintific

(urmeaza a se completa)