D.V. Ionescu (DV Ionescu, colegii spunându-i pe scurt „DV”).

Matematician, unul dintre maeştrii în analiză numerică ai Institutului, cu doctorat la Sorbona şi cu rezultate recunoscute la nivel mondial.
Face parte din lista membrilor magiştri ai Institutului.

A fost angajat aici chiar de la înfiinţarea Institutului, în 1951, până la reorganizarea din 1975, fiind apoi un colaborator activ tot restul vietii.

Domnia sa este considerat unul dintre profesorii magiştri care au onorat Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”.

A obţinut numeroase rezultate în domeniul cuadraturilor numerice (a publicat prima monografie din ţară în acest domeniu), în diferente divizate şi a participat la finalizarea a numeroase contracte la Institut.

Este unul din pilonii Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării, formând doctoranzi şi tineri matematicieni.

(urmează a se completa)


versiune: 27 octombrie 2018.

Prof. dr. Dumitru V. IONESCU (1901-1985)

Data și locul nașterii: 14 mai 1901, București, decedat: 20 ianuarie 1985, Cluj-Napoca

Studii:  

 • 1919, absolvent Liceul „Sf. Sava”, București (1919 bacalaureat)
 • 1919-1922 Universitatea București, Secția de matematică
 • 1923-1927, „École Normale Supérieure”, Sorbona, Collège de France, Paris (bursă)
 • 1927, 7 iunie, Paris,  susține doctoratul

Cariera profesională:

 • 1922-1923, profesor suplinitor de matematică la liceul „Gheorghe Șincai”, București
 • 1927-1928, stagiul militar ca profesor de matematică la Liceul „Mănăstirea Dealului”
 • 1928-1931, conferențiar, Universitatea din Cluj
 • 1931-1949, profesor universitar, Universitatea din Cluj
 • 1949-1955, profesor universitar, șef de catedră, la Institutul Politehnic Cluj (nou înființat)
 • 1955-1971, profesor universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj
 • 1951-1975, șef de secție la Institutul de Calcul
 • 1975-1985, membru de onoare al Institutului de Calcul
 • 1971, pensionar
 • 1971-1985, profesor consultant la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Poziții manageriale:

 • 1941-1945, Decan la Facultatea de Științe Universitatea din Cluj, refugiată la Timișoara
 • 1949-1955, Șef de Catedră la Matematică, Institutul Politehnic Cluj
 • 1955-1971, Șef de Catedră la Universitatea din Cluj la Catedra de Ecuații diferențiale

Activitate științifică:

 • Analiza numerică, ecuații diferențiale, mecanică rațională, etc.

Inovații:

 • Metoda „D.V. Ionescu” (metoda funcției φ)

Premii:

 • Premiul „Hillel” ca student la București
 • Premiul „Gh. Lazăr” al Academiei Române, în 1980, pentru cartea Diferențe divizate, Editura Academiei Române, București, 1978.

Membru al Societății române de matematici

Cursuri și seminarii:

 • Ecuații diferențiale ordinare
 • Ecuații cu derivate parțiale
 • Calculul variațional
 • Ecuații integrale
 • Analiză numerică