D.V. Ionescu (DV Ionescu, colegii spunându-i pe scurt „DV”).

Matematician, unul dintre maeştrii în analiză numerică ai Institutului, cu doctorat la Sorbona şi cu rezultate recunoscute la nivel mondial.
Face parte din lista membrilor magiştri ai Institutului.

A fost angajat aici chiar de la înfiinţarea Institutului, în 1951, până la reorganizarea din 1975, fiind apoi un colaborator activ tot restul vietii.

Domnia sa este considerat unul dintre profesorii magiştri care au onorat Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”.

A obţinut numeroase rezultate în domeniul cuadraturilor numerice (a publicat prima monografie din ţară în acest domeniu), în diferente divizate şi a participat la finalizarea a numeroase contracte la Institut.

Este unul din pilonii Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării, formând doctoranzi şi tineri matematicieni.

(urmează a se completa)


versiune: 27 octombrie 2018.