D.V. Ionescu (DV Ionescu, colegii spunându-i pe scurt „DV”).

Matematician, unul dintre maeştrii în analiză numerică ai Institutului, cu doctorat la Sorbona şi cu rezultate recunoscute la nivel mondial.
Face parte din lista membrilor magiştri ai Institutului.

A fost angajat aici chiar de la înfiinţarea Institutului, în 1951, până la reorganizarea din 1975, fiind apoi un colaborator activ tot restul vietii.

Domnia sa este considerat unul dintre profesorii magiştri care au onorat Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”.

A obţinut numeroase rezultate în domeniul cuadraturilor numerice (a publicat prima monografie din ţară în acest domeniu), în diferente divizate şi a participat la finalizarea a numeroase contracte la Institut.

Este unul din pilonii Scolii clujene de analiză numerică şi teoria aproximării, formând doctoranzi şi tineri matematicieni.

(urmează a se completa)


versiune: 27 octombrie 2018.

Prof. dr. Dumitru V. IONESCU (1901-1985)

Data și locul nașterii: 14 mai 1901, București, decedat: 20 ianuarie 1985, Cluj-Napoca

Studii:  

 • 1919, absolvent Liceul „Sf. Sava”, București (1919 bacalaureat)
 • 1919-1922 Universitatea București, Secția de matematică
 • 1923-1927, „École Normale Supérieure”, Sorbona, Collège de France, Paris (bursă)
 • 1927, 7 iunie, Paris,  susține doctoratul

Cariera profesională:

 • 1922-1923, profesor suplinitor de matematică la liceul „Gheorghe Șincai”, București
 • 1927-1928, stagiul militar ca profesor de matematică la Liceul „Mănăstirea Dealului”
 • 1928-1931, conferențiar, Universitatea din Cluj
 • 1931-1949, profesor universitar, Universitatea din Cluj
 • 1949-1955, profesor universitar, șef de catedră, la Institutul Politehnic Cluj (nou înființat)
 • 1955-1971, profesor universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj
 • 1951-1975, șef de secție la Institutul de Calcul
 • 1975-1985, membru de onoare al Institutului de Calcul
 • 1971, pensionar
 • 1971-1985, profesor consultant la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

Poziții manageriale:

 • 1941-1945, Decan la Facultatea de Științe Universitatea din Cluj, refugiată la Timișoara
 • 1949-1955, Șef de Catedră la Matematică, Institutul Politehnic Cluj
 • 1955-1971, Șef de Catedră la Universitatea din Cluj la Catedra de Ecuații diferențiale

Activitate științifică:

 • Analiza numerică, ecuații diferențiale, mecanică rațională, etc.

Inovații:

 • Metoda „D.V. Ionescu” (metoda funcției φ)

Premii:

 • Premiul „Hillel” ca student la București
 • Premiul „Gh. Lazăr” al Academiei Române, în 1980, pentru cartea Diferențe divizate, Editura Academiei Române, București, 1978.

Membru al Societății române de matematici

Cursuri și seminarii:

 • Ecuații diferențiale ordinare
 • Ecuații cu derivate parțiale
 • Calculul variațional
 • Ecuații integrale
 • Analiză numerică

Carti

 • D.V. Ionescu, Diferenţe divizate. (Romanian) [Divided differences] With a French summary. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucharest, 1978. 303 pp., (MR0501819)
 • D.V. Ionescu, Carol Kalik, Ecuaţii diferenţiale ordinare şi cu derivate parţiale (manual), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965, 286 pp.
 • D.V. Ionescu, Ecuaţii diferenţiale şi integrale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964, 332 pp.
 • D.V. Ionescu, Matematici superioare, Manual pentru clasa a XI-a umanistică, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1959, 276 pp.; Tradusă în germană şi în maghiară. Alte ediţii: 1960-1965.
 • D.V. Ionescu, Cuadraturi numerice. (Italian) [Numerical quadrature] Academia Republicii Populare Romîne, Ştiinţă şi Tehnică, 10 Editura Tehnică, Bucharest 1957 340 pp. (MR0130117)
 • D.V. Ionescu, în colaborare cu Gh. Călugăreanu, Curs de analiză matematică, vol. I, Litografia Învăţ., Cluj, 1956.
 • D.V. Ionescu, Matematici superioare: elemente de analiză, Universitatea din Cluj, Facultatea de  mat. şi fiz., secţia fără frecvenţă, litografiat, 306 pag., Cluj, 1953.
 • D.V. Ionescu, Curs de matematici speciale, litografiat, Inst. de mecanică Cluj, 383 pag., 1953.
 • (to be completed)

Articole stiintifice

 1. V. Ionescu, P. Pavel, Extension de la formule de quadrature de Newton. Studia Univ. Babeş-Bolyai Math. 21 (1976), 61–65, (MR0408206)
 2. D.V. Ionescu,  Sur une classe de formules de cubature pour les intégrales triples. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 278 (1974), 439–442. (MR0356451)
 3. D.V. Ionescu, A. Coţiu, Une nouvelle extension de la formule de quadrature de Lacroix. (French) An. Şti. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi Secţ. I a Mat. (N.S.) 20 (1974), 161–165. (MR0345392)
 4. D.V. Ionescu,  La formule de quadrature généralisée de Newton. (French) An. Şti. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi Seçt. I a Mat. (N.S.) 20 (1974), 151–159. (MR0345391)
 5. D.V. Ionescu, The connections of Dimitrie Pompeiu with the University of Cluj. (Romanian) „Gheorghe Ţiţeica and Dimitrie Pompeiu” Symposium on Geometry and Global Analysis (Bucharest, 1973)(Romanian), pp. 91–92. Editura Acad. R.S.R., Bucharest, 1973, (MR0490880)
 6. D.V. Ionescu,  Ecuaţii diferenţiale şi integrale. (Romanian) [Differential and integral equations] Second edition. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucharest, 1972. 415 pp., (MR0361234)
 7. D.V. Ionescu, Sur une formule de quadrature de type Gauss. (French) Collection of articles dedicated to G. Călugăreanu on his seventieth birthday. Rev. Roumaine Math. Pures Appl.17 (1972), 1357–1372. (MR0329209)
 8. D.V. Ionescu, La différence divisée d’ordre n d’une fonction de p variables et sa représentation par une intégrale multiple. (French) An. Şti. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi Secţ. I a Mat. (N.S.) 18 (1972), 87–92. (MR0311853)
 9. D.V. Ionescu, Formules de cubature du type Obrechkoff ayant le degré d’exactitude égal à quatre.(French) B”lgar. Akad. Nauk. Otdel. Mat. Fiz. Nauk. Izv. Mat. Inst. 12 1970 17–28. (MR0283987)
 10. D.V. Ionescu, La différence divisée d’une fonction de trois variables et sa représentation par une intégrale triple. (French) Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 15 1970 1425–1436. (MR0280657)
 11. D.V. Ionescu,  L’Extension d’une formule de cubature. (French) Acad. Roy. Belg. Bull. Cl. Sci. (5) 56 1970 661–690. (MR0279505)
 12. D.V. Ionescu,  Introduction à la théorie des „fonctions spline”. (French) Acta Math. Acad. Sci. Hungar 21 1970 21–26. (MR0271587)
 13. D.V. Ionescu,  Extension d’une formule de quadrature de type Gauss à une classe de formules de cubature. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 271 1970 (MR0270560)
 14. D.V. Ionescu, Une identité et la représentation intégrale d’un certain opérateur linéaire. (French) Bul. Inst. Politehn. Bucureşti 31 1969 no. 6, 21–36. (MR0266453)
 15. D.V. Ionescu, L’extension d’un équation fonctionnelle de D. Pompeiu à l’aide d’une formule de dérivation numérique. (German) Ann. Polon. Math. 22 1969/1970 239–242. (MR0256012)
 16. D.V. Ionescu, Extension de la formule de quadrature de Gauss à une classe de formules de cubature. (French) C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 269 1969 A655–A657. (MR0249903)
 17. D.V. Ionescu, Application des formules de quadrature à l’étude de certaines formules de dérivation numérique et de leurs restes. (French) Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 13 1968 1361–1366. (MR0255053)
 18. D.V. Ionescu, Sur quelques formules de dérivation numérique. (French) Bull. Math. Soc. Sci. Math. R. S. Roumanie (N.S.) 12 (60) 1968 no. 2, 47–74. (MR0247769)
 19. D.V. Ionescu,  Formules de cubature avec un petit nombre de nœuds. II. (French) Bul. Inst. Politehn. Iaşi (N.S.) 14 (18) 1968 fasc. 1-2, 115–121. (MR0237097)
 20. D.V. Ionescu, Sur une classe de formules de cubature. C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 266 1968 A1155–A1158. (MR0230466)
 21. D.V. Ionescu, Formules de cubature avec un nombre reduit de nœuds. I. (French) Bul. Inst. Politehn. Iaşi (N.S.) 13 (17) 1967 fasc. 3-4, 111–118. (MR0226856)
 22. D.V. Ionescu, Restes des formules de quadrature de Gauss et de Turán. (French) Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 18 1967 283–295. (MR0216222)
 23. D.V. Ionescu, Decomposition of a rational function into simple rational functions and divided differences.(Romanian) Gaz. Mat. Ser. A 72 1967 201–205. (MR0213484)
 24. D.V. Ionescu, Application de la représentation des différences divisées d’une fonction, par une intégrale définie, à certaines formules de dérivation numérique de L’Acad. T. Popoviciu. (French) Mathematica (Cluj) 8 (31) 1966 51–60. (MR0214284)
 25. D.V. Ionescu, Relation between divided differences and the numerical differentiation formula of V. N. Fadeeva. (Romanian) Studia Univ. Babeş-Bolyai Ser. Math.-Phys. 11 1966 no. 1, 29–35. (MR0203941)
 26. D.V. Ionescu, Sur la formule de quadrature de Gauss. (French) Mathematica (Cluj) 7 (30) 1965 43–46. (MR0216750)
 27. D.V. Ionescu, La représentation de la différence divisée généralisée d’une fonction par une intégrale définie dans le cas des nœuds multiples. II. (French) Bull. Math. Soc. Sci. Math. Phys. R. P. Roumaine 9 (57) 1965 31–57. (MR0214283)
 28. D.V. Ionescu, Generalization of a quadrature formula of N. Obreschkoff for double integrals. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. 17 1965 831–841. (MR0205457)
 29. D.V. Ionescu, La représentation de la différence divisée généralisée par une intégrale définie, dans le cas des nœuds simples. I. (French) An. Şti. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi Secţ. I a Mat. (N.S.) 11B 1965 165–184. (MR0203908)
 30. D.V. Ionescu, L’intégration numérique des équations différentielles du second ordre. (French) Mathematica (Cluj) 6 (29) 1964 217–232. (MR0192661)
 31. D.V. Ionescu, Generalization of the quadrature formulas of Simpson and Newton. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. 16 1964 1001–1032. (MR0187395).
 32. D.V. Ionescu, Construction of a practical formula for quadrature. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. 16 1964 757–769. (MR0184428)
 33. D.V. Ionescu,  Quelques formules pratiques d’intégration numérique des équations différentielles.(French) Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 1964 237–243. (MR0179945)
 34. D.V. Ionescu, A generalization of the quadrature formulae of Simpson, Newton and Milne. (Russian) Soobšč. Akad. Nauk Gruzin. SSR 34 1964 11–18. (MR0165690)
 35. D.V. Ionescu,  Généralisation d’une formule de dérivation numérique de V.N. Fadeeva. ”Ann. de la Soc. polonaise de mathém.“, t. 14, nr. 2, 1964, pp. 169-181. Conferinţă ţinută la Cracovia în anul 1964.
 36. D.V. Ionescu, Nouvelles formules practiques de quadrature, în ”C.R. Acad. Sc. Paris“, t. 259, nr. 3, 1964, pp. 504-507.
 37. D.V. Ionescu,  Remainder in the formula of numerical integration of Nyström. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 14 1963 43–48. (MR0184436)
 38. D.V. Ionescu, Remainder in the formula of numerical integration of Störmer. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 14 1963 49–56. (MR0184430)
 39. D.V. Ionescu, Some practical quadrature formulas. (Romanian) Com. Acad. R. P. Romîne 13 1963 689–695. (MR0176606)
 40. D.V. Ionescu, On a cubature formula. (Romanian) Studia Univ. Babeş-Bolyai Ser. Math.-Phys. 1963 no. 1, 79–91. (MR0175298)
 41. D.V. Ionescu, Généralisation d’une formule de dérivation numérique de V. N. Fadeeva. (French) Ann. Polon. Math. 14 1963/1964 169–181. (MR0160326)
 42. D.V. Ionescu, Consideraţii geometrice în legătura cu ecuaţia de gradul II cu coeficienţi complecşi, în “Gazeta mat. şi fiz.”, Seria A, vol. XV, nr.5, mai 1963, pp. 226-231.
 43. D.V. Ionescu, Méthodes pratiques pour l’intégration numéerique des équations différentielles du premier ordre, în “ C. R.Acad.Bulgare des Sc.”, t. 16, 1963, pp. 469-471.
 44. D.V. Ionescu, A generalisation of the quadrature formule of Simpson, Newton and Milne, în limba rusă, în Soobsc. Akad. Nauk Gruzinskoi SSR, t. 34, 1964, pp. 11-18. Conferinţă ţinută la Tibilissi în anul 1963.
 45. D.V. Ionescu, Some practical cubature formulas. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 13 1962 275–299. (MR0175297)
 46. D.V. Ionescu, Generalization of the quadrature formula of N. Obreschkoff for the double integral.(Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 13 1962 35–86. (MR0154411)
 47. D.V. Ionescu, The remainder term in Adams’ numerical integration formula. (Russian) Ž. Vyčisl. Mat. i Mat. Fiz. 1962 154–157. (MR0146967)
 48. D.V. Ionescu, Practical methods for the numerical integration of differential equations. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 12 1961 257–280. (MR0176611)
 49. D.V. Ionescu, La représentation de la différence divisée d’une fonction de deux variables par une intégrale double. II. (French) Mathematica (Cluj) 3 (26) 1961 231–271. (MR0166535)
 50. D.V. Ionescu, La représentation de la différence divisée d’une fonction de deux variables par une intégrale double. (French) Mathematica (Cluj) 3 (26) 1961 59–78. (MR0166534)
 51. D.V. Ionescu, Representation as a double integral of the divided difference of order (m,n) of a function of two variables. II. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 141 1961 1294–1297. (MR0136493)
 52. D.V. Ionescu, Representation as a double integral of the divided difference of order (m,n) of a function of two variables. I. (Russian) Dokl. Akad. Nauk SSSR 141 1961 1026–1029. (MR0136492)
 53. D.V. Ionescu, Integrare numerică a ecuaţiei integrale de tip Volterra, în “Studii şi cercet. mec.apl.”, t. XII, nr. 1, 1961, pp. 175-183.
 54. D.V. Ionescu, A theorem on systems of linear equations. (Romanian) Studia Univ. Babeş-Bolyai Ser. I Math. Phys. 1960 1960 no. 1, 97–106. (MR0183730)
 55. D.V. Ionescu, Nouvelles formules du type Adams pour l’intégration numérique des équations différentielles du premier ordre. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 11 1960 fasc. anexǎ, 101–116. (MR0171383)
 56. D.V. Ionescu, Un théorème sur les formes quadratiques relatif aux théorèmes d’Apollonius. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 11 1960 287–297. (MR0156237)
 57. D.V. Ionescu, Application de la méthode des approximations successives à l’intégration numérique des équations différentielles. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 11 1960 273–286. (MR0154412)
 58. D.V. Ionescu,  Formules de cubature: application à l’intégration numérique des équations aux dérivées partielles du second ordre de type hyperbolique. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 11 1960 35–78. (MR0134857)
 59. D.V. Ionescu, Formules de quadrature à nœuds extérieurs. (French) Mathematica (Cluj) 2 (25) 1960 no. 1, 55–142. (MR0121989)
 60. D.V. Ionescu, L’application de la méthode des approximations successives à l’intégration numérique des équations différentielles. (French) Bull. Math. Soc. Sci. Math. Phys. R. P. Roumaine (N.S.) 3 (51) 1959 423–431. (MR0145672)
 61. D.V. Ionescu, Sur une équation fonctionnelle. (French) Mathematica (Cluj) 1 (24) 1959 11–26. (MR0144095), A se vedea şi Integrarea ecuaţiei funcţionale :Sesiunea ştiinţifică a Academiei R.P.R., Filiala Cluj, 1959.
 62. D.V. Ionescu, La forme canonique d’un déterminant et ses applications. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 10 1959 33–44. (MR0130265)
 63. D.V. Ionescu, Réduction d’une forme bilinéaire à une forme canonique. (Romanian) Acad. R. P. Romîne Fil. Cluj Stud. Cerc. Mat. 10 1959 45–49. (MR0130264) ?????? in carte pag. 45-48 ????
 64. D.V. Ionescu, Formules de cubature. Application à l’intégration numérique des équations aux dérivées partielles du second ordre de type hyperbolique. (French) Mathematica (Cluj) 1 (24) 1959 239–280. (MR0129146)
 65. D.V. Ionescu, La division des polynômes. (in Romanian: Împărţirea polinoamelor) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A 11 (64) august 1959, pp.462–470. (MR0123556)
 66. D.V. Ionescu, Cercetări în domeniul matematicii (Secţia de matematică a Filialei Academiei R.P.R. din Cluj), în “Tribuna”, anul III, nr.35, 5 septembrie 1959, p.10.
 67. D.V. Ionescu, Aplicarea formulelor de derivare numerică la integrarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale, în “Studii şi cercet. matem.,” Cluj, t.X, nr.2, 1959, pp. 259-315.
 68. D.V. Ionescu, Le théorème fondamental sur les fonctions implicites. (Romanian) Inst. Politehn. Cluj. Lucrǎri Şti. 1958 57–67. (MR0116080)
 69. D.V. Ionescu, Formules de quadrature à nœuds extérieurs. (Romanian) Acad. R. P. Romîne. Fil. Cluj. Stud. Cerc. Mat. 1958 45–134. (MR0109976)
 70. D.V. Ionescu, Profesorul Theodor Angheluţă cu ocazia împlinirii vârstei de 75 ani, în “Studia Universitatum Babeş et Bolyai”, t.III, nr.3, series I, fasc.1, Mathematica, Cluj, 1958, pp.165-172.
 71. D.V. Ionescu, Formula lui Boole, în “Studia Universitatum Babeş et Bolyai”, t. III, nr. 3, s. I, fasc. 1, mathematica, 1958, pp. 39-47.
 72. D.V. Ionescu, Cuadraturi numerice. (Italian) [Numerical quadrature] Academia Republicii Populare Romîne, Ştiinţă şi Tehnică, 10 Editura Tehnică, Bucharest 1957 340 pp. (MR0130117)
 73. D.V. Ionescu, L’intégration d’une équation différentielle. (Romanian) Acad. R. P. Romîne. Fil. Cluj. Stud. Cerc. Mat. 1957 275–289. (MR0112989)
 74. D.V. Ionescu, Teoreme echivalente cu teoremele lui Menelaus şi Ceva, în “Gazeta mat. şi fiz.”, seria B, anul VIII, nr.10, octombrie 1957, pp. 534-541.
 75. D.V. Ionescu, Câteva teoreme despre triunghiuri, în “Gazeta mat. şi fiz.”, seria B, t. VIII, nr.3, martie 1957, pp. 113-118.
 76. D.V. Ionescu, Généralisation d’une propriété qui intervient dans la méthode de Runge et Kutta d’intégration numérique des équations différentielles. (Romanian) Acad. R. P. Romîne. Bul. Şti. Secţ. Şti. Mat. Fiz. (1956), 67–100. (MR0084864)
 77. D.V. Ionescu, Teoreme de existenţă în legătură cu o ecuaţie funcţională a lui E. Picard, Comunicare la al patrulea Congres al matematicienilor români, 27 mai – 4 iunie 1956. Rezumat în limba franceză în Lucrările congresului IV, Editura Acad. R.P.R., 1960, pp. 161-162.
 78. D.V. Ionescu, On Stewart’s relation. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1956), 407–411. (MR0082114)
 79. D.V. Ionescu, From Archimedes’ formula to a cubature formula. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. 8 (1956), 3–10. (MR0077582)
 80. D.V. Ionescu, în colaborare cu Gh. Călugăreanu, Curs de analiză matematică, vol. I, Litografia Învăţ., Cluj, 1956.
 81. D.V. Ionescu, Formules de cubature, le domaine d’intégration étant un triangle quelconque. (Romanian) Acad. R. P. Romîne. Fil. Cluj. Stud. Cerc. Şti. Ser. I. (1955), 7–49. (MR0085605)
 82. D.V. Ionescu, Généralisation de la formule de Taylor. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1955), 389–395. (MR0075994)
 83. D.V. Ionescu, Une identité importante et la décomposition d’une forme bilinéaire en une somme de produits. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. (1955), 303–312. (MR0072106)
 84. D.V. Ionescu, Le reste dans la formule „préférée” de Newton. (Romanian) Gaz. Mat. Fiz. Ser. A. 7 (1955), 298–302. (MR0071854)
 85. D.V. Ionescu, Teoreme de existenţă în legătură cu o ecuaţie funcţională a lui E. Picard, Sesiunea ştiinţifică, Universitatea Babeş, mai 1955.
 86. ­D.V. Ionescu, Une généralisation d’une propriété intervenant dans la méthode de Runge-Kutta pour l’intégration numérique des équations différentielles. (Romanian) Acad. Repub. Pop. Romîne. Bul. Şti. Secţ. Şti. Mat. Fiz. 6, (1954). 229–241. (MR0070277)
 87. D.V. Ionescu,  Formules de cubature, le domaine d’intégration étant un triangle quelconque. (Romanian) Acad. Repub. Pop. Române. Bul. Şti. Secţ. Şti. Mat. Fiz. 5, (1953). 423–430. (MR0067168)
 88. D.V. Ionescu împreună cu L. Németi: Integrarea unei ecuaţii cu derivate parţiale care intervine în problema calculului tensiunilor termice în tuburile fierbătoare ale cazanelor cu trecere forţată şi ale cazanelor cu radiaţie, în “Studii şi cercet. ştiinţ.”, Acad. R.P.R., Filiala Cluj, t, IV, nr. 1-2, ianuarie- iunie 1953, pp. 73-78.
 89. D.V. Ionescu, Generalizarea formulei de cuadratură a lui N. Obreschkoff, în „Studii şi cercet.ştiinţ.”, Acad. R.P.R., Filiala Cluj, t. III, iulie – decembrie 1952, pp. 1-9.
 90. D.V. Ionescu, Cîteva formule de cuadratură mecanică, în „Studii şi cercet. ştiinţ.”, Acad. R.P.R., Filiala Cluj, t.II, nr.3-4, iulie – decembrie 1951, pp. 16-37.
 91. D.V. Ionescu, O generalizare a ecuaţiei cu limite variabile de speţa a doua, în „Lucrările sesiunii generale ştiinţ. Acad. R.P.R.”, 2-12 iunie 1950, Bucureşti, 1950, pp. 232-237.
 92. D.V. Ionescu, Despre o formulă de cuadratură mecanică, în „Lucrările sesiunii generale ştiinţ.Acad. R.P.R.”, 2-12 iunie 1950, 1950, pp. 238-243.
 93. D.V. Ionescu, Sur une équation de récurrence à deux indices. (French) Disquisit. Math. Phys. 6, (1948). 49–80. (MR0029068)
 94. D.V. Ionescu, Sur une équation de récurrence à deux indices. (French) Disquisit. Math. Phys. 6, (Anul 1948). 49–80.
 95. D.V. Ionescu, Obituary: N. Abramescu. Mathematica, Timisoara 23, (1948). 139–146. (MR0026588)
 96. D.V. Ionescu, Extension d’une équations fonctionnelle de M. Th. Angheluţă à des fonctions de deux variables, în ”Bull. de la sect. scient. de l’Acad. roum.”, t. XXX, nr. 2, 1947, pp. 65-69.
 97. D.V. Ionescu, Quelques problèmes de géométire finie. (French) Acad. Roum. Bull. Sect. Sci. 30, (1947). 264–269. (MR0041461)
 98. D.V. Ionescu, Aplicaţii ale noţiunilor de geometria maselor la demonstrarea cîtorva teoreme, anul LII (1946-1947), p. 267.
 99. D.V. Ionescu, Relations entre polynomes définis par certaines relations de récurrence. (French) Matematica, Timişoara 22, (1946). 102–108. (MR0017444)
 100. D.V. Ionescu, Sur le calcul d’un déterminant, în ”Bull. scient. de l’Éc. polyt. de Timişoara”, t. XII, fasc. 1-2, 1945, pp. 49-51.
 101. D.V. Ionescu, Relaţii între suprafeţe de triunghiuri, anul LI (1945-1946), p. 560.
 102. D.V. Ionescu, Quelques problèmes relatifs à une formule de récurrence. (French) Disquisit. Math. Phys. 4, (1945). 3–94. (MR0020197)
 103. D.V. Ionescu,  Un thèoréme sur les formes quadratiques, în ”Bull. de la sect. scient. de l’Acad. roum.”, t. XXVII, nr.4, 1944.
 104. D.V. Ionescu, Rezolvarea unui sistem de ecuaţii, anul L (1944-45), p. 91.
 105. D.V. Ionescu, Rezolvarea  unui sistem de ecuaţii, anul L (1944-45), p. 263.
 106. D.V. Ionescu, Une application d’une équation fonctionnelle. (French) Acad. Roum. Bull. Sect. Sci. 24, (1943). 573–576. (MR0025743)
 107. D.V. Ionescu, Sur certains détérminants déduits du détérminant de Vandermonde. (French) Bull. Sci. École Polytech. Timişoara 11, (1943). 48–53. (MR0020537)
 108. D.V. Ionescu, Quelques applications de certaines équations fonctionnelles. (French) Mathematica, Timişoara 19, (1943). 159–166. (MR0009687)
 109. D.V. Ionescu, Sur une configuration de six points attachée à un tétraèdre coupé par trois plans parallèles à une face. (French) Mathematica, Timişoara 18, (1942). 104–111. (MR0007258)
 110. D.V. Ionescu,  Généralisation d’une équation fonctionnelle recontré par Gaston Darboux, Note, în ”Bull. de la sect. scient. de l’Acad.roum.“, t. XXII, nr.3, 1941. A se vedea şi [27].
 111. D.V. Ionescu, Applications d’une formule gènèralisèe par G. Darboux, Note, în  ”Bull. de la sect. scient. de l’Acad. roum.”, t.XXII, nr.3, 1941
 112. D.V. Ionescu,  Sur les formules généralisées de G. Darboux, et un théorème sur les quadratures mécaniques. (French) Bull. Math. Soc. Roumaine Sci. 43, (1941). 7–22. (MR0012650)
 113. D.V. Ionescu, L’activité scientifique du Professeur A. Angelescu. (French) Mathematica, Timişoara 17, (1941). 111–128. (MR0006116)
 114. D.V. Ionescu, Generalizarea unei teoreme a lui Maurice d’Ocagne, în “Rev. matem.Timişoara”, anul XXI, nr.3, mai 1941.
 115. D.V. Ionescu, Sur l’application d’une forumule de T.J. Stieltjes à un problème de D. Pompeiu, în ”Bull. de la sect. scient. de l’Acad. roum.“, t. XXI, nr.7-8, 1940, pp. 214-218.
 116. D.V. Ionescu, Applications d’une formule généralisée de G. Darboux (French) Acad. Roum. Bull. Sect. Sci. 22, (1939). 168–171. (MR0001799)
 117. D.V. Ionescu, Généralisation d’une équation fonctionnelle rencontrée par G. Darboux. (French) Acad. Roum. Bull. Sect. Sci. 22, (1939). 165–167. (MR0001798)
 118. D.V. Ionescu,  Gènèralisation d’une èquation fonctionnelle rencontrèe par Gaston Darboux, în “Bull. mathèm. de la Soc. roum. des. Sc.”, t.41/2, 1939, pp. 77-100.
 119. D.V. Ionesco, L’application d’une formule de T. J. Stieltjes à un problème de M. D. Pompeiu. (French) Acad. Roum. Bull. Sect. Sci. 21, (1939). 214–218. (MR0001797)
 120. D.V. Ionescu, Généralisation d’une propriété mécanique de la chaînette. (French) Bull. Soc. Sci. Cluj 9, (1939). 299–306. (MR0000164)
 121. D.V. Ionescu, Quelques applications des propriétés d’une famille de trajectoires. (Spanish) Bull. Soc. Sci. Cluj 9, (1939). 294–298. (MR0000163)
 122. D.V. Ionescu, Sur le mouvement tautochrone, în “Mathematica”, vol. XIV, Cluj, 1938, p. 49.
 123. D.V. Ionescu, Sur le mouvement relatif, în “Mathematica”, vol. XIV, Cluj, 1938, pp. 204-208.
 124. D.V. Ionescu, Généralisation d’une équation fonctionnelle de M.D. Pompeiu, în “C.R. Acad. Sc. Roumanie”, t. II, nr.5, 1938, pp. 431-440.
 125. D.V. Ionescu,  Un problème relatif à la seconde formule de la moyenne, în “C.R. Acad. Sc. Roumanie”, t. II, nr. 6, 1938, pp. 603-606.
 126. D.V. Ionescu,  Gènèralisation d’une propriètè mècanique de la chaînette, în “Bul. Soc. Sc. Cluj”, 1938.
 127. D.V. Ionescu, Remarques sur une équation intégrale singulière de M. E. Picard, în “C.R. Acad. Sc. Roumanie”, t. I, 1937, pp. 271-272.
 128. D.V. Ionescu, Quelques problèmes relatifs à un système d’équations aux dérivées partielles du second ordre, în “C.R. Acad. Sc. Roumanie”, t. I, 1936, pp. 12-17 şi 55.
 129. D.V. Ionescu, Sur une équation aux dérivés partielles du troisième ordre, în “Bull. de la Soc. mathém. de France”, t. LVIII, 1935, p. 224.
 130. D.V. Ionescu, Quelques propriétés des coniques et des quadriques, în “Mathesis”, t.XLVI, nr. 9, noiembrie 1932, p. 398, gemblox. A se vedea şi tomul XLVII, nr.2, februarie 1933, p. 51.
 131. Ibidem, nr. 3-4, martie-aprilie 1933, p. 106.
 132. D.V. Ionescu, Le théorème de Fuchs, în “Bull. mathèm. de la Soc. roum. des Sc.”, t. 35, Bucureşti, 1933, p. 149.
 133. D.V. Ionescu, Généralisation d’une équation de M.E.Goursat, în “C.R. Acad. Sc. Paris”, t. 197, 1933, p. 666.
 134. D.V. Ionescu, Deux théorèmes sur une équation intégro-différentielle, în “Bull. de l’Acad. royale de Belgique”, şedinţa din 15 decembrie 1933, p. 1377.
 135. D.V. Ionescu, Certaines courbes qui généralisent les coniques,  în “C.R. Acad. Sc. Paris”, t. 194, 1931, p. 2006. A se vedea şi “L’enseignement mathém.”, t. 31, 1932, p. 58.
 136. D.V. Ionescu, Un problème de géométrie différentielle, în “Bull. scient. Éc. polyt. de Timişoara”, t. 4, fasc. 3-4, 1932, pp. 185-191.
 137. D.V. Ionescu, Sur la parabole de sureté, în “Bull. scient. de l’Éc. polyt. de Timişoara”, t. 4 fasc. 3-4, 1932, pp. 192-195.
 138. D.V. Ionescu, Sur une remarque de D. Pompeiu, în “Bull. de mathém. et de phys. pures et appl. de l’Éc. polyt. de Bucarest”, II-ème année, nr.3, Bucureşti 1931.
 139. D.V. Ionescu, Sur un problème relatif aux équations aux dérivées partielles du second ordre, în “Bull. de la Soc. mathem. de France”, t. LV, 1931, p. 163.
 140. D.V. Ionescu, Quelques problèmes relatifs àune formule de récurrence ou à une équation aux différences finies, în “Bull. de la classe des Sc. de l’Acad. royale de Belgique”, t. XV, 5-éme série, pp. 822-828 şi t.XVI, 5-éme série, 1931, p. 445.
 141. D.V. Ionescu, Sur un sysème d’équaitons aux dérivées partielles du second ordre, în “Mathematica”, vol. III, Cluj, 1930, pp. 79-101.
 142. D.V. Ionescu, Un problème relatif à la théorie des équations aux dérivées partielles du second ordre, în “Mathematica”, t. II, 1929, pp. 23-43.
 143. D.V. Ionescu, Sur théorème de Lord Kelvin, în „Bull. de la classe des Sc. de l’Acad. royale de Belgique”, t.XIV, 5-ème série, 1929, pp. 475, 489 şi 620.
 144. D.V. Ionescu, Quelques théorèmes d’existence des intégrales des systèmes d’équations différentielles, în „C.R. de l’Acad. Sc. Paris”, t. 186, 1929, pp. 1262-1263.
 145. D.V. Ionescu, Sur une classe d’équations fonctionnelles. Thèse prèsentée à la Faculté de Sciences de Paris, pour obtenir le grade de Docteur ès sciences mathématiques (nr.1938), publicată în “Ann. de la Fac. Sc. Toulouse”, t. XIX, 1927, pp. 39-92. A se vedea şi “C.R. Acad. Sc. Paris”, t. 184, februarie 1927, p. 505.
 146. Ibidem, martie 1927, p. 665.
 147. D.V. Ionescu, Sur la fonction caractéristique d’un noyau donné, în „Bul. Soc. Sc. Cluj”, t. III, 1927, p. 401.
 148. D.V. Ionescu, Un problème relatif à la théorie des équations aux dérivés partielles du second ordre à caractéristiques réelles, în „C.R. Acad. Sc. Paris”, t. 184, aprilie 1927, p. 867.
 149. D.V. Ionescu, Sur la fonction caractéristique et le noyau résolvant d’un noyau donné, în „Bull. des Sc. mathém. Paris”, t. L, iulie-august 1926, pp. 218 şi 247.

d2. În ”Gazeta matematică“, D.V. Ionescu a publicat (în ordine cronologică) următoarele articole de matematici :

 1. D.V. Ionescu, Aplicaţii ale noţiunilor de geometria maselor la demonstrarea cîtorva teoreme, anul LII (1946-1947), p. 267.
 2. D.V. Ionescu, Relaţii între suprafeţe de triunghiuri, anul LI (1945-1946), p. 560.
 3. D.V. Ionescu, Aplicaţiuni ale determinanţilor funcţionali, anul LI (1945-1946), p. 91
 4. D.V. Ionescu, Rezolvarea unui sistem de ecuaţii, anul L (1944-45), p. 263.
 5. D.V. Ionescu, Sisteme de vectori cu rezultante paralele cu o dreaptă sau un plan, anul XLVIII (1942-1943), p. 441.
 6. D.V. Ionescu, Generalizarea unei teoreme a lui Pappus, anul XLVIII (1941-1942), pp. 201 şi 252.
 7. D.V. Ionescu, Aplicaţiuni ale calculului vectorial,  anul XLVI (1940-1941), pp. 230 şi 337.
 8. D.V. Ionescu, O proprietate a unei familii de traiectorii, anul XLIV (1938-1939), p. 57.
 9. D.V. Ionescu, Asupra unei teoreme a d-lui Gh. Buicliu, anul XLI (1935-1936), p. 64.
 10. D.V. Ionescu, Centrul de greutate la triunghiu şi tetraedru, anul XXXIX (1933-1934), p. 251.
 11. D.V. Ionescu, Un sistem de ecuaţii liniare, anul XXXVII (1931-1932), p. 405.
 12. D.V. Ionescu, Asupra unei teoreme a d-lui Pompeiu, anul XXXVI (1930-1931, p. 124.
 13. D.V. Ionescu, O transformare algebrică, anul XXXIV (1928-1929), p. 201.
 14. D.V. Ionescu, O teoremă de algebră, anul XXXIII (1927-1928), p. 161.
 15. D.V. Ionescu, O problemă de geometrie cu aplicaţiuni la parcelare, anul XXV (1919-1920), p. 110.
 16. D.V. Ionescu, Proprietăţi ale triunghiului, anul XXIII (1917-1918), pp. 52, 78, 102 şi 126. 

d3 În alte reviste de matematici elementare, ca de exemplu în ”Revista matematică din Timişoara“ sau în ”Ştiinţă şi progre“ a publicat, de asemenea, următoarele articole de matematici pure sau aplicate:

 1. D.V. Ionescu, Asupra unei teoreme a d-lui V. Thébault, în ”Rev. matem. Timişoara“, vol. XXIV, nr.11, ianuarie 1945.
 2. D.V. Ionescu, Asupra unei formule care dă dezvoltarea puterii de ordine n a unui trinom, în ”Ştiinţă şi progres“, anul IX, nr. 5-6, Timişoara, martie-aprilie 1944.
 3. D.V.Ionescu, Proprietăţi ale tetraedrului, în “Rev.matem.Timişoara” anul XXIII, nr.1, 1943.
 4. D.V. Ionescu, Generalizarea unei teoreme a lui Maurice d’Ocagne, în „Rev.matem.Timişoara”, anul XXI, nr.3, mai 1941.
 5. D.V. Ionescu, Asupra unei proprietăţi a d-lui prof. Valariu Alaci, în „Rev. matem. Timişoara”, anul XX, nr.2, aprilie 1940.
 6. D.V. Ionescu, Proprietăţile patrulaterului complet, în „Ştiinţă şi progres”, anul II, nr.1, aprilie 1935.
 7. D.V. Ionescu, Asupra unei formule fundamentale din trigonometria plană, în „Ştiinţă şi progres”, anul I, iunie 1934.
 8. D.V. Ionescu, O teoremă de geometrie elementară, în „Rev. matem. Timişoara”, anul XIII, nr.2, aprilie 1933.
 9. D.V. Ionescu, Desfăşurate succesive, în „Rev. matem. din Timişoara”, anul XII, nr.10, decembrie 1932.
 10. D.V. Ionescu, Cîteva aplicaţii ale teoremelor lui Guldin, în „Rev. matem. Timişoara”, anul XII, nr. 9, noiembrie 1932.
 11. D.V. Ionescu, Generalizarea unei probleme a lui Newton, în „Rev. matem. Timişoara”, anul XII, nr. 7, 15 septembrie 1932.
 12. D.V. Ionescu, Asupra unui loc geometric, în „Rev. matem. Timişoara”, anul XII, nr. 5, iulie 1932.
 13. D.V. Ionescu, Metodă pentru determinarea centrelor de greutate, în „Rev. matem. Timişoara”, anul XII, nr. 3, mai 1932.

d 2 si d 3 sunt separate

d 1 si d 4 sunt in lista